lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Disputation

Disputation i forskningspolitik

Ana Paula do Nascimento vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin dokto...

17 maj 2017 kl. 10.15-12.00

Föreläsning

Hernando de Soto gästar Ekonomihögskolan

Idag gästas Ekonomihögskolan av Hernando de Soto, President of the Institute for...

17 maj 2017 kl. 15.00-16.30

Seminarium

Current challenges of brand management

Den 18 maj ger Lund Brand Management Group ett halvdagseminarium på Ekonomihögsk...

18 maj 2017 kl. 13.00-16.30

Kurs

Ekonomi för verksamhetsansvariga

KEFU-kurs

19 maj 2017 kl. 09.00-16.30

Seminarium

Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård

Seminariet handlar bland annat om hur koordinering kan användas som ett begrepp ...

23 maj 2017 kl. 14.00-16.30

Mässa

Demo Day

Examensprojekt: magisterprogrammet i entreprenörskap och innovation

24 maj 2017

Föreläsning

KEFU-dagen 2017

Vad gror i den skånska myllan – tänkbara skepnader av Skåne 2050

13 juni 2017 kl. 00.00