lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 24 - 30 april:
Måndag  12 - 13
Torsdag 14 - 15

Besökstid 24 - 30 april:
Måndag 10 - 12 Drop in
Torsdag 11 - 13 Boka besök

Telefontid 1 - 7 maj:
Torsdag 14 - 15

Besökstid 1 - 7 maj:
Tisdag 13 - 15 Drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök

Telefontid 8 - 17 maj:
Måndag  10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 8 - 17 maj:
Måndag 13 - 15 Drop in
Onsdag 13 - 15 Boka besök
Torsdag 10 - 12 Boka besök

 

Kontakt

Studievägledare 
Pernilla Honoré 
Josefina Backman
Katarina Larsdotter Wendel

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203