lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen, den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter två års heltidsstudier.

Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan erbjuder forskarutbildning i två ämnen: företagsekonomi och forskningspolitik. Det övergripande målet för båda forskarutbildningarna är att utveckla doktoranden till en kritisk och självständig forskare med fördjupade kunskaper i ämnet, en ingående kunskap i ämnets forskningsmetoder samt goda insikter i de problem som förekommer inom forskningen och dess praktiska tillämpning. Syftet är också att ge en kvalificerad grund för en framtida karriär inom eller utanför universitetsvärlden.

Institutionens forskning och forskarutbildning är inriktad mot följande huvudområden:

  • Entreprenörskap
  • Forskningspolitik
  • Marknadsföring
  • Organisation
  • Redovisning och finansiering
  • Strategi

För mer information om forskarutbildningen, hur man söker samt annan relaterad information, se menyerna till vänster.

Kommande seminarier och disputationer

Slutseminarium

Equity Crowdfunding: What About The Crowd?

16 juni 2023 kl. 09:00–11:00