lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stipendier för forskarstudier

Här anslås stipendier för forskarstudier på Företagsekonomiska institutionen

Stipendium i företagsekonomi med inriktning mot innovation och hållbarhet (licentiat)

Stiftelsen ”Entreprepreneurship in Lund” vid Lunds universitet har genom ett externt bidrag fått möjligheten att utlysa ett stipendium för forskarstudier inom ramen för forskargruppen Organisering för innovation och resiliens i gränssnittet mellan privat och offentlig sektor vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet. Stipendiet finansierar ett års forskarstudier, därpå följer ett år med doktorandanställning.

Den kanske främsta utmaningen när det gäller samhällsutveckling idag är hur vi skapar ett hållbart samhälle. En viktig del i detta är den lokala infrastrukturen och försörjningssystemen, vilka traditionellt sett varit ett kommunalt ansvar. Kommunerna får emellertid allt svårare att klara av utmaningarna själva och behöver stöd från såväl privata företag som akademin. Formerna för samverkan mellan privat och offentligt är däremot långt ifrån tydliga och behöver vidareutvecklas. Syftet med licentiatavhandlingen är att utveckla kunskap och förståelse kring samarbete mellan olika aktörer, studera och analysera former för samarbete och hur kunskapsutbyte och innovation kan stimuleras inom ramen för samarbeten med fokus på urban utveckling och resiliens.

Ansökan

Skicka din ansökan via mejl till caroline.wigren@fek.lu.se eller anna.thomasson@fek.lu.se.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag är 10 januari 2018

Mer information om antagningskriterier och vad din ansökan ska innehålla (pdf)

Kontakt

Caroline Wigren-Kristoferson och
Anna Thomasson, projektledare
+46 46 222 72 89
caroline.wigren@fek.lu.se
anna.thomasson@fek.lu.se

Peter Svensson, studierektor för forskarutbildningen
+46 46 222 01 86
peter.svensson@fek.lu.se