lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster

För närvarande har vi inga lediga doktorandtjänster.

Peter Svensson, studierektor för forskarutbildningen
peter.svensson@fek.lu.se