lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster

Doktorand i företagsekonomi med inriktning mot organisation

Tidsbegränsad anställning på 4 år. Tillträde våren 2018, efter överenskommelse. Sista ansökningsdag: 2018-03-28

Om tjänsten

Denna doktorandtjänst är kopplad till det nya forskningsprojektet Att styra sjukvård med siffor. Projektet är inspirerat av kritisk forskning inom redovisning och organisation som problematiserar kvantifierad styrning av organisationer. Avsikten är att undersöka vad som händer när olika kvantifierade styrformer samverkar i sjukvårdens vardag. Projektet aktualiserar teman som organisatorisk kontroll, kultur, yrkesidentitet och professionell autonomi. Det har en kvalitativ forskningsansats, vilket innebär att det finns utrymme för projektmedlemmarna att under projektets gång utveckla frågeställningar och fokus.

Du kommer att ingå i gruppen av organisationsforskare vid institutionen och uppmuntras att delta i dess forskningsseminarier och andra aktiviteter.

Att vara doktorand hos oss

Doktorander antas till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. För mer information om forskarutbildningen, se forskarutbildningens webbsida.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen med din ansökan!

Sök tjänsten

Logga in i Lunds universitets jobbportal och sök tjänsten. Här kan du också läsa mer om behörighet och bedömningsgrund.
 

Kontakt

Charlotta Levay
Studierektor för forskning och forskarutbildning
046-222 98 51
charlotta.levay@fek.lu.se