lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster

Doktorandtjänst i företagsekonomi, med inriktning strategi

Tidsbegränsad anställning på 4 år. Tillträde: 2019-09-01

Om tjänsten

Företagsekonomiska institutionen söker en doktorand i strategi med ett forskningsintresse inom ekonomisk organisation och ny institutionell ekonomi. Tjänsten är del av forskningsprojektet Asymmetric Contracting Capabilities: The Economic and Organizational Impact of Firms’ Learning to Contract, vilket finansieras av Vetenskapsrådet. Målet med projektet är att empiriskt undersöka lärandeprocesser i kommersiella kontraktsrelationer samt de potentiella ekonomiska, strategiska och organisatoriska effekterna av skillnader i lärande mellan olika organisationer.

Doktoranden förväntas aktivt delta i forskningsprojektet genom att utföra forskning (med handledning) och på så sätt bidra till projektets målsättningar genom att skriva och publicera tidskriftsartiklar baserade på de empiriska resultat som erhålls i projektet.

Avhandlingsprojektet kommer primärt att genomföras i Sverige genom fallstudier av kommersiella kontraktsrelationer och analys av kontrakt. Därför är kunskap i svenska en stark merit.

För behörighet, bedömningsgrund och ansökningsförfarande, läs mer på Varbi där du även söker tjänsten.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2019-04-01

Att vara doktorand hos oss

Doktorander antas till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.

Kontakt

Niklas Hallberg
Docent, projektledare
046-222 30 07
niklas_lars.hallberg@fek.lu.se