lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Antagna doktorander

Den här sidan riktar sig till dig som redan är antagen som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen.

I menyn till höger hittar du allmän och specifik information om sådant som rör din forskarutbildning och som är bra att veta.

Lagar och förordningar som reglerar universitetets verksamhet finns på Universitetskanslerämbetets webbplats. Det gäller t.ex. högskolelagen och högskoleförordningen.

Lunds doktorandkår, LDK, värnar dina intressen som forskarstuderande vid Lunds universitet, bland annat genom Doktorandombudsmannen (DOMB).

I Riktlinjer för forskarutbildningen redogörs för de specifika förutsättningar som gäller forskarutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen.

Under 'Resurser' hittar du mer information om bidrag till böcker och konferenser.

Förlängning av doktorandtjänster

Det finns tre typer av frånvaro eller uppdrag som kompenseras med förlängning av doktorandtjänst: sjuk- och föräldraledighet, institutionstjänstgöring (oftast undervisning) samt uppdrag inom studentorganisationer och universitetsorgan. Läs mer

Seminarier

Under forskarstudierna ska doktoranden presentera sitt avhandlingsarbete på åtminstone två obligatoriska interna seminarier – ett research proposal (RP-seminarium) och ett slutseminarium. Utöver detta finns också möjligheten att ha ett icke obligatoriskt mellanseminarium. Läs mer

Bidrag till kurser och konferenser

Som doktorand kan du beviljas ersättning från institutionen för att delta i externa kurser eller konferenser. Alla kostnader måste godkännas av studierektor i förväg. Läs mer

Medarbetarwebben

Ekonomihögskolans medarbetarwebb hittar du som är antagen till forskarutbildningen mer information om bland annat:

  • Doktorandanställningar – lönesättning och etapplyft
  • Stipendier
  • Handledning
  • Tillgodoräknanden
  • Individuella studieplaner
  • Mobilitet samt rese- och forskningsanslag
  • Disputationer

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Information

Resurser