lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Antagna doktorander

Den här sidan riktar sig främst till dig som redan är antagen som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen.

I menyn till höger hittar du allmän och specifik information om sådant som rör din forskarutbildning och som är bra att veta.

Lagar och förordningar som reglerar universitetets verksamhet finns på Universitetskanslerämbetets webbplats. Det gäller t.ex. högskolelagen och högskoleförordningen.

Doktorandhandboken innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under utbildningstiden.

Lunds doktorandkår, LDK, värnar dina intressen som forskarstuderande vid Lunds universitet, bland annat genom Doktorandombudsmannen (DOMB).

I 'Riktlinjer för forskarutbildningen' redogörs för de specifika förutsättningar som gäller forskarutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen.

Under 'Resurser' hittar du mer information om bidrag till böcker och konferenser, bibliotekstjänster samt hur du söker externa medel för din forskning.

Förlängning av doktorandtjänster

Det finns tre typer av frånvaro eller uppdrag som kompenseras med förlängning av doktorandtjänst: sjuk- och föräldraledighet, institutionstjänstgöring (oftast undervisning) samt uppdrag inom studentorganisationer och universitetsorgan. Läs mer

Medarbetarwebben

Ekonomihögskolans medarbetarwebb hittar du som är antagen till forskarutbildningen mer information om bland annat:

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Charlotta Levay
Telefon: 046-222 98 51
charlotta.levay@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se

Information

Resurser