lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputerade på Företagsekonomiska institutionen 2014

Här får du veta mer om våra nydisputerade doktorander. Först att doktorera under 2014 var Yaqian Wang. Sju porträtt har sedan följt under året. Läs mer via länkarna till vänster. Aktuell doktorand med närstående disputation eller den senaste i raden disputerade hittar du under Doktorandporträtt till vänster.