lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Vänligen notera att uppgifterna på denna sida pga. rådande läge är preliminära – kurser kan komma att ställas in eller skjutas fram. 

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

HÖSTEN 2020 VÅREN 2021

Metodintroduktion | 15 hp
Inställd – ges prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Inställd – ges prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
► Litteratur

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: prof. Johan Anselmsson
► Kursplan

Kvalitativa metoder | 7,5 hp
Prel. april–juni
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
Prel. april–juni | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Tomas Hellström
► Kursplan

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

HÖSTEN 2020 VÅREN 2021

 

Research Policy | 7,5 hp
Prel. våren 2021 Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Valbara kurser

HÖSTEN 2020 VÅREN 2021

Online + 1,5-dags workshop på plats
Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp
1 sep–13 okt
Kursansvarig: prof. Ester Barinaga
Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
11 sep–27 nov
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
Litteraturlista
Schema

Commercialize your research |
3,5 hp
2, 14 & 28 okt
Kursansvarig: prof. Hans Landström
► Kurshemsida

Critical Management Studies |
Prel. maj 2021 Ansök
Kursansvarig: bitr. universitetslektor Roland Paulsen
► Kursplan och litteraturlista

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp
Prel. maj 2021 Ansök
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Critical Perspectives on
Leadership
| 7,5 hp 
Prel. våren 2021 
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra.
Kursplan

Entrepreneurship and Well-being |
7,5 hp
Prel. våren 2021
Kursansvarig: Prof Johan Wiklund
► Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Corporate Social Responsibility | 7,5 hp – denna valbara kurs kommer preliminärt att ges tidig höst 2021. Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson.
Kursplan och litteraturlista

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     


De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 5 000 kr + moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom Lunds universitet eller U6-nätverket behöver inte betala kursavgift.