lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Obligatoriska kurser, Företagsekonomi

VÅREN 2019 HÖSTEN 2019

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
5 april–5 juni | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
Kursplan och litteraturlista

Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
23–24 april & 21–22 maj | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Tomas Hellström
Kursplan och litteraturlista

Metodintroduktion, 15 hp
Sep–dec | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Peter Svensson
Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi, 7,5 hp
Sep–nov | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
Kursplan och litteraturlista

Kvantitativa metoder, 7,5 hp
Prel. okt– jan | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Johan Anselmsson
Kursplan

Obligatoriska kurser, Forskningspolitik

VÅREN 2019 HÖSTEN 2019

Forskningspolitik, 7,5 hp
20 feb–29 april | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Merle Jacob
Schema
Kursplan och litteraturlista

Innovation Studies, 7,5 hp
Prel. hösten 2019 | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Valbara kurser

Kursinbjudan: Doktorandkurser inom organisation, våren 2019

VÅREN 2019 HÖSTEN 2019

Critical Perspectives on Leadership, 7,5 hp
8–12 april | Anmälan stängd
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra
Kursplan
Schema
Litteraturlista

Critical Management Studies, 7,5 hp
6–10 maj | Anmälan öppen
Kursansvarig: bitr. universitetslektor Roland Paulsen
Kursplan och litteraturlista
Schema

Reflexive and Creative Methodology, 7,5 hp
13–17 maj | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
Kursplan och litteraturlista
Schema

Corporate Social Responsibility,
7,5 hp

2 sep–11 nov | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson
Kursplan och litteraturlista

Qualitative data analysis and theorization, 7,5 hp
13 sep–22 nov | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
Kursplan och litteraturlista
Schema

Action Research, 7,5 hp
6–7 & 20–21 nov | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Tony Huzzard
Kursplan och litteraturlista

Commercialize your research,
7,5 hp

1 okt–17 dec | Anmälan öppen
Kursansvarig: Prof. Hans Landström
Kursinformation och schema

Seminariedeltagande

Institutionens doktorander har möjlighet att få max 7,5 hp för deltagande i forskningsseminarier.
Seminarieblankett

Externa kurser

Kurser kan även tas utanför institutionen, både inom Lunds universitet eller vid andra lärosäten, i Sverige eller utomlands. För tillgodoräknande av kurs tagen vid annan institution eller annat lärosäte krävs godkännande av studierektor för forskarutbildningen.
Ansökan om tillgodoräknande

Högskolepedagogiska kurser

Inom forskarutbildningen har du möjlighet att läsa upp till 7,5 hp pedagogiska kurser, vilket krävs om du vill kvalificera dig för undervisning vid universitet eller högskola efter din utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, vid Lunds universitet erbjuder kurser inom högskolepedagogik.

Kurser vid andra lärosäten: U6-nätverket och OMS vid CBS

Som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet behöver du inte betala kursavgift för att gå på doktorandkurser inom det s.k.
U6-nätverket (se vidare i menyn till höger).

Institutionen har också ett avtal om avgiftsfria doktorandkurser med Doctoral School of Organization and Management Studies (OMS) vid Copenhagen Business Schoool.

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     


De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 5 000 kr + moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom U6-nätverket behöver inte betala kursavgift.
 

Tillgodoräknande

Doktorander vid Företagsekonomiska institutionen kan ansöka om att få tillgodoräkna sig kurser tagna utanför institutionen.
Ansökan om tillgodoräknande
 

Kurser inom Lunds universitet

Kurser vid andra lärosäten

Kurser som ges vid de företagsekonomiska institutionerna inom U6-nätverket