lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Vänligen notera att uppgifterna på denna sida pga. rådande läge är preliminära – kurser kan komma att ställas in eller skjutas fram. 

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

VÅREN 2020 HÖSTEN 2020

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
20 jan–23 mars | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Johan Anselmsson
► Kursplan

Online-kurs
Kvalitativa metoder | 7,5 hp
6 april–9 juni | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Online-kurs
Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
15 april–10 juni | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Tomas Hellström
► Kursplan

Metodintroduktion | 15 hp
Inställd – ges prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Inställd – ges prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
► Litteratur

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

VÅREN 2020 HÖSTEN 2020

Online-kurs
Innovation studies | 7,5 hp
Prel. 17 mars, 21 april & 12 maj 
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Research Policy | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2021
Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Valbara kurser

VÅREN 2020 HÖSTEN 2020
Entrepreneurship and Well-being |
7,5 hp
6–7 feb & 2–3 april | Anmälan stängd

Kursansvarig: Prof Johan Wiklund
► Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Commercialize your research |
3,5 hp
2, 14, 28 okt | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Hans Landström
► Kurshemsida

Ev. online-kurs
Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp

Sep–nov | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
Litteraturlista
Schema

Online + 1,5-dags workshop på plats
Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp
1 sep–13 okt | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Ester Barinaga
Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp
28 sep–2 okt | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Critical Management Studies |
7,5 hp | 5–9 okt | Anmälan öppen
Kursansvarig: bitr. universitetslektor Roland Paulsen
► Kursplan och litteraturlista

Critical Perspectives on Leadership | 7,5 hp – denna valbara kurs kommer preliminärt att ges våren 2021. Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra.
Kursplan

Corporate Social Responsibility | 7,5 hp – denna valbara kurs kommer preliminärt att ges tidig höst 2021. Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson.
Kursplan och litteraturlista

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     


De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 5 000 kr + moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom U6-nätverket behöver inte betala kursavgift.