lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Vänligen notera att uppgifterna på denna sida pga. rådande läge är preliminära – kurser kan komma att ställas in eller skjutas fram. 

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

VÅREN 2022 HÖSTEN 2022

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
April–juni 2022 | Ansök
Kursansvarig: prof. Tomas Hellström
► Kursplan

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2023
Kursansvarig: prof. Johan Anselmsson
► Kursplan

Metodintroduktion | 15 hp
Prel. hösten 2022
Kursansvarig: docent Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Prel. hösten 2022
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
► Litteratur

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

VÅREN 2022 HÖSTEN 2022

Innovation Studies | 7,5 hp
9 mars, 13 april, 25 maj
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Ansök via email där du anger din bakgrund och skäl för ansökan till Merle Jacob senast 4 feb 2022

Kursplan
► Litteratur

Research Policy | 7,5 hp
Prel. hösten 2022
Kursansvarig: prof. Merle Jacob
Kursplan

Valbara kurser

Course call, international PhD courses in Organization

VÅREN 2022 HÖSTEN 2022

Critical Management Studies | 
7,5 hp | 9–13 maj 2022 | Ansök
Kursansvarig: universitetslektor Roland Paulsen
► Kursplan och litteraturlista

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp
16–20 maj 2022 | Ansök 
Kursansvarig: docent Dan Kärreman & prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp
Prel. sep–okt 2022
Kursansvarig: prof. Ester Barinaga
Kursplan och litteraturlista

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
Prel. sep–nov 2022
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
Litteraturlista

Corporate Social Responsibility |
7,5 hp
Prel. hösten 2022
Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson
Kursplan och litteraturlista

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     

kursavgifter våren 2022

De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 2 500 kr + moms (25%). Svenska statliga organisationer är undantagna från moms, liksom deltagare utanför Sverige vilka deltar online.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 4 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom Lunds universitet eller FEK-institutionerna inom U6-nätverket betalar ingen kursavgift.