lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

VÅREN 2023 HÖSTEN 2023

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
17 jan–14 mars 2023
Kursansvarig: Johan Anselmsson
► Kursplan

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
4 april–1 juni 2023 | Ansök
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
20 april–1 juni 2023 | Ansök
Kursansvarig: Tomas Hellström
► Kursplan

Metodintroduktion | 15 hp
Prel. hösten 2023
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

VÅREN 2023 HÖSTEN 2023

Research Policy | 7,5 hp
20 april–15 juni 2023
Kursansvarig: Merle Jacob

Innovation Studies | 7,5 hp
Prel. hösten 2023
Kursansvarig: Merle Jacob
Kursplan
► Litteratur

Valbara kurser

VÅREN 2023 HÖSTEN 2023

Critical Management Studies | 
7,5 hp | 15–19 maj 2023
Kursansvarig: Roland Paulsen
► Kursplan
► Litteratur

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp 
22–26 maj 2023
Kursansvariga: Dan Kärreman
Mats Alvesson
► Kursplan

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
8 sep–24 nov 2023 | Ansök
Kursansvarig: Jens Rennstam
► Kursplan
► Kursbeskrivning
Litteratur
► Schema

Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp | Ansök
13, 20, 27 sep, 4, 11, 18, 25, 26 okt 2023
Kursansvarig: Ester Barinaga
Kursplan och litteratur

Corporate Social Responsibility |
7,5 hp | 7 nov–29 feb | Ansök
Kursansvarig: Susanne Arvidsson
Kursplan

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
Telefon: 046-222 43 49
jens.rennstam@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     

kursavgifter våren 2023

De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 3 125 kr (inkl. 25 % moms). 

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 5 000 kr (inkl. moms).

Doktorander inom Lunds universitet samt FEK-institutionerna inom U6-nätverket betalar ingen kursavgift.