lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Vänligen notera att uppgifterna på denna sida pga. rådande läge är preliminära – kurser kan komma att ställas in eller skjutas fram. 

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

HÖSTEN 2020 VÅREN 2021

Metodintroduktion | 15 hp
Inställd – ges prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Inställd – ges prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
► Litteratur

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
Prel. april–juni | Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Tomas Hellström
► Kursplan

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: prof. Johan Anselmsson
► Kursplan

Kvalitativa metoder | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

HÖSTEN 2020 VÅREN 2021

 

Research Policy | 7,5 hp
Prel. våren 2021 Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Innovation Studies | 7,5 hp – denna obligatoriska kurs kommer preliminärt att ges hösten 2021. Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Valbara kurser

HÖSTEN 2020 VÅREN 2021

Online + 1,5-dags workshop på plats
Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp
1 sep–13 okt
Kursansvarig: prof. Ester Barinaga
Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
11 sep–27 nov
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
Litteraturlista
Schema

Commercialize your research |
3,5 hp
2, 14 & 28 okt
Kursansvarig: prof. Hans Landström
► Kurshemsida

Course call – International PhD courses spring 2021

Critical Perspectives on
Leadership
| 7,5 hp 
19–23 april Ansök
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra.
Kursplan

Critical Management Studies |
10–14 maj | Ansök
Kursansvarig: universitetslektor Roland Paulsen
► Kursplan och litteraturlista

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp
17–21 maj Ansök
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Corporate Social Responsibility | 7,5 hp – denna valbara kurs kommer preliminärt att ges tidig höst 2021. Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson.
Kursplan och litteraturlista

Entrepreneurship and Well-being | 7,5 hp – denna valbara kurs komemr att ges tidigast 2022. Kursansvarig: Prof Johan Wiklund.
► Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     

kursavgifter våren 2021


De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 2 500 kr + moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 4 000 kr och vid anmälan till tre kurser till 5 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom Lunds universitet eller FEK-institutionerna inom U6-nätverket behöver inte betala kursavgift.