lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

HÖSTEN 2023 VÅREN 2024

Metodintroduktion | 15 hp
1 nov 2023–6 feb 2024
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
Prel. janmars 2024
Kursansvarig: Johan Anselmsson
► Kursplan

Kvalitativa metoder | 7,5 hp
Prel. mars–juni 2024
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan
► Litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Prel. apriljuni 2024
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp – kursen ges hösten 2024.
Kursansvarig: Tomas Hellström
► Kursplan

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

HÖSTEN 2023 VÅREN 2024
 

Innovation Studies | 7,5 hp
Prel. 18 jan, 15 feb, 21 mars 2024
Kursansvarig: Merle Jacob
Kursplan
► Litteratur

Valbara kurser

Kursinbjudan: Internationella doktorandkurser våren 2024 (pdf)

HÖSTEN 2023 VÅREN 2024

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
8 sep–24 nov 2023
Kursansvarig: Jens Rennstam
► Kursplan
► Kursbeskrivning
Litteratur
► Schema

Corporate Social Responsibility |
7,5 hp | 7 nov–29 feb
Kursansvarig: Susanne Arvidsson
Kursplan
Schema

Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp | Ansök
April–maj 2024
Kursansvarig: Ester Barinaga
Kursplan och litteratur

Critical Management Studies | 
7,5 hp | 13–17 maj 2024
Kursansvarig: Roland Paulsen
► Kursplan
► Anvisning för ansökan

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp 
20–24 maj 2024
Kursansvariga: Roland Paulsen
& Dan Kärreman
► Kursplan
► Anvisning för ansökan

Institutional Theory – past, present, future | 7.5 hp – kursen ges hösten 2024.
Kursansvarig: Olof Hallonsten
Kursplan

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
Telefon: 046-222 43 49
jens.rennstam@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     

kursavgifter 2024

De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 6 250 kr (inkl. 25 % moms). 

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 9 375 kr (inkl. moms).

Kurserna är avgiftsfria för doktorander inom Lunds universitet samt för doktorander från FEK-institutionerna inom U6-nätverket och doktorander inom SNABS-nätverket.