lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Vänligen notera att uppgifterna på denna sida pga. rådande läge är preliminära – kurser kan komma att ställas in eller skjutas fram. 

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

VÅREN 2021 HÖSTEN 2021

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
14 april–9 juni | Ansök
Kursansvarig: prof. Tomas Hellström
► Kursplan

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: prof. Johan Anselmsson
► Kursplan

Kvalitativa metoder | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Metodintroduktion | 15 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: docent Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
► Litteratur

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

VÅREN 2021 HÖSTEN 2021

Research Policy | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Innovation Studies | 7,5 hp
Inställd – ges prel. våren 2022
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

 

Valbara kurser

VÅREN 2021 HÖSTEN 2021

Critical Perspectives on
Leadership
| 7,5 hp 
19–23 april Ansök
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra.
Kursplan

Critical Management Studies | 
7,5 hp | 10–14 maj | Ansök
Kursansvarig: universitetslektor Roland Paulsen
► Kursplan och litteraturlista

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp
17–21 maj | Kursen är full
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Corporate Social Responsibility |
7,5 hp
Prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson
Kursplan och litteraturlista

Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp
Prel. hösten 2021
Kursansvarig: prof. Ester Barinaga
Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
Prel. hösten 2021
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
Litteraturlista

Entrepreneurship and Well-being | 7,5 hp – denna valbara kurs komemr att ges tidigast 2022. Kursansvarig: Prof Johan Wiklund.
► Kursplan och litteraturlista
► Kurshemsida

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     

kursavgifter våren 2021


De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 2 500 kr + moms (25%). Svenska statliga organisationer är undantagna från moms, liksom deltagare utanför Sverige vilka deltar online.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 4 000 kr och vid anmälan till tre kurser till 5 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom Lunds universitet eller FEK-institutionerna inom U6-nätverket betalar ingen kursavgift.