lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslag och stipendier

Sök finansiering för din forskning

Här hittar du information om extern forskningsfinansiering samt anslagna stipendier för forskning.

Forskningsanslag

Hos LU:s Forskningsservice kan forskare och forskargrupper få stöd och hjälp i frågor om extern forskningsfinansiering, inklusive rese- och forskningsbidrag. Där hittar du bland annat förteckning över forskningsfinansiärer och kan läsa mer om de svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning, t.ex. Wallenbergstiftelserna.

Vi har listat ett urval forskningsfinansiärer som har särskild betydelse för forskare inom ekonomiska ämnen. Listan samt ytterligare information finns på Ekonomihögskolans medarbetarwebb.

Ansökningsprocessen

För mer information om hur du rent praktiskt går till väga när du ansöker om forskningsmedel, se Grant applications.

Stipendier för forskning

Postdoktorstipendium i entreprenörskap

Vi söker en postdoktor i entreprenörskap för projektet High-impact entrepreneurship in entrepreneurial eco-systems – Exploring system effects of incubator ventures.

Ansökan skickas till application@fek.lu.se

Mer information om utlysningen (pdf)

Frågor? Kontakta Thomas Kalling, thomas.kalling@fek.lu.se