lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anslag och stipendier

Sök finansiering för din forskning

Här hittar du information om extern forskningsfinansiering samt anslagna stipendier för forskning.

Forskningsanslag

Hos LU:s Forskningsservice kan forskare och forskargrupper få stöd och hjälp i frågor om extern forskningsfinansiering, inklusive rese- och forskningsbidrag. Där hittar du bland annat förteckning över forskningsfinansiärer och kan läsa mer om de svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning, t.ex. Wallenbergstiftelserna.

Vi har listat ett urval forskningsfinansiärer som har särskild betydelse för forskare inom ekonomiska ämnen. Listan samt ytterligare information finns på Ekonomihögskolans medarbetarwebb.

Ansökningsprocessen

För mer information om hur du rent praktiskt går till väga när du ansöker om forskningsmedel, se Grant applications.

Stipendier för forskning

Här anslås stipendier för forskning på Företagsekonomiska institutionen. Stipendier för forskarstudier anslås på forskarutbildningssidorna.

Postdoktorstipendium inom entreprenörskap

Stiftelsen Entrepreneurship in Lund utlyser härmed ett postdoktorstipendium inom ramen för forskningsprogrammet Entrepreneurial learning vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Forskningsprojektet kommer ämnesmässigt höra hemma inom området entreprenörskap, och syftar till att förklara och förstå lärandet ur ett entreprenörskapsperspektiv. Sökande ska ha doktorsexamen inom entreprenörskap.

Ytterligare upplysningar om stipendiet lämnas av Marie Löwegren på tel.
046-222 73 26 eller email marie.lowegren@fek.lu.se

Information och ansökan (pdf)