lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entreprenörskap

Forskning inom entreprenörskapsområdet

Entreprenörskap handlar om hur man upptäcker eller identifierar nya (affärs-)möjligheter och utvecklar dessa möjligheter till något som är till nytta för användaren.

Vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship bedrivs forskning av högsta internationella klass inom entreprenörskap och innovation. Forskningen sker ofta i samarbete med forskare från andra universitet och centrumbildningar, däribland CIRCLE.

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, CIRCLE, är ett interdisciplinärt forskningscenter vid Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola som sedan starten 2004 har etablerat sig som landets ledande forskningscenter inom entreprenörskap och innovation.

Läs mer om de olika forskningsområdena inom entreprenörskap och innovation på Sten K. Johnson-centrets hemsida.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde entreprenörskap
Matts Kärreman

Professor
Ester Barinaga
Hans Landström
Diamanto Politis

Docenter
Caroline Wigren-Kristoferson
Joakim Winborg

Lektorer
Marie Löwegren
Andrea Moro
Sotaro Shibayama

Biträdande lektor
Anna Brattström

Forskare
Claudio Fassio

Adjunkter
Jörgen Adolfsson
Håkan Lagerquist
Craig Mitchell

Postdoktorer
Quang Evansluong
Gustav Hägg
Jasna Pocek

Doktorander
Solomon Akele Abebe
Ziad El-Awad
Tanya Kolyaka
Christin Scheller
Anna Stevenson
Vivek Kumar Sundriyal
Lee Sho Tsoi

Gästprofessor
Frédéric Delmar, EM Lyon

Gästforskare
Alan R. Johnson, Nord University
Tobias Schölin, Region Skåne