lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entreprenörskap

Forskning inom entreprenörskapsområdet

Entreprenörskap handlar om hur man upptäcker eller identifierar nya affärsmöjligheter och utvecklar dessa möjligheter till något som är till nytta för kunden eller användaren.

Vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship bedrivs forskning av högsta internationella klass inom entreprenörskap och innovation i samarbete med framför allt CIRCLE. 

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, CIRCLE, är ett interdisciplinärt forskningscenter vid Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola som sedan starten 2004 har etablerat sig som landets ledande forskningscenter inom entreprenörskap och innovation.

Läs mer om de olika forskningsområdena inom entreprenörskap och innovation på Sten K. Johnson-centrets hemsida.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde entreprenörskap
Marie Löwegren

Professorer
Frédéric Delmar
Hans Landström

Docenter
Maria Aggestam
Diamanto Politis
Caroline Wigren-Kristoferson  

Lektorer
Johan Dergård
Marie Löwegren
Tommy Shih
Joakim Winborg

Biträdande lektor
Sotaro Shibayama

Adjunkter
Jörgen Adolfsson
Håkan Lagerquist

Forskarstuderande
Yana Borissenko
Ziad El-Awad
Gustav Hägg
Tatyana Kolyaka
Craig Mitchell
Anna Stevenson
Vivek Sundriyal

Forsknings- och projektassistent
Solomon Akele Abebe

Gästforskare
Alan R. Johnson
Tobias Schölin
Siri Terjesen