lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entreprenörskap

Forskning inom entreprenörskapsområdet

Entreprenörskap handlar om hur man upptäcker eller identifierar nya (affärs-)möjligheter och utvecklar dessa möjligheter till något som är till nytta för användaren.

Vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship bedrivs forskning av högsta internationella klass inom entreprenörskap och innovation.

Läs mer om de olika forskningsområdena inom entreprenörskap och innovation på Sten K. Johnson-centrets hemsida.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde entreprenörskap
Craig Mitchell

Professorer
Ester Barinaga
Diamanto Politis

Professor emeritus
Hans Landström

Docenter
Anna Brattström
Joakim Winborg

Universitetslektorer
Ziad El-Awad
Marie Löwegren

Universitetsadjunkter
Jörgen Adolfsson
Solomon Akele Abebe
Håkan Lagerquist
Craig Mitchell

Postdoktorer
Johannes Gartner
Jiejie Lyu
Andrea Porras-Paez
Zahida Sarwary

Doktorander
Camilla Civardi
Hassan Hamadi
João Maria Jorge
Juan Ocampo
Kalyan Pasumarthy
Niaz Patwary
Christin Scheller
Marina Vorholzer

Gästforskare
Gry Alsos, Nord University
Luke Pittaway, Ohio University

Affilierad forskare
Frédéric Delmar, EM Lyon