lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entreprenörskap

Forskning inom entreprenörskapsområdet

Entreprenörskap handlar om hur man upptäcker eller identifierar nya (affärs-)möjligheter och utvecklar dessa möjligheter till något som är till nytta för användaren.

Vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship bedrivs forskning av högsta internationella klass inom entreprenörskap och innovation. Forskningen sker ofta i samarbete med forskare från andra universitet och centrumbildningar, däribland CIRCLE.

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, CIRCLE, är ett interdisciplinärt forskningscenter vid Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola som sedan starten 2004 har etablerat sig som landets ledande forskningscenter inom entreprenörskap och innovation.

Läs mer om de olika forskningsområdena inom entreprenörskap och innovation på Sten K. Johnson-centrets hemsida.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde entreprenörskap
Craig Mitchell

Professor
Ester Barinaga
Diamanto Politis

Professor emeritus
Hans Landström

Docenter
Anna Brattström
Claudio Fassio
Sotaro Shibayama
Caroline Wigren-Kristoferson
Joakim Winborg

Lektorer
Marie Löwegren
Andrea Moro

Adjunkter
Jörgen Adolfsson
Håkan Lagerquist
Craig Mitchell

Postdoktorer
Ziad El-Awad
Johannes Gartner
Ioana Igna
Jasna Pocek
Paola Raffaelli
Zahida Sarwary

Doktorander
Solomon Akele Abebe
Camilla Civardi
Elias Collin
Juan Ocampo
Kalyan Pasumarthy
João Maria Jorge
Christin Scheller
Marina Vorholzer

Gästforskare
Gry Alsos, Nord University

Affilierad forskare
Frédéric Delmar, EM Lyon