lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Finans

Forskning inom finansområdet

Forskning inom finansområdet innefattar ett brett spektra av inriktningar men med tyngdpunkt framför allt på företagsfinansiering, företagsstyrning, riskhantering, bankforskning, finansiell kommunikation och internationell finansiering.

Aktuella forskningsprojekt är:

  • Företagsfinansiering och företags finansiella begränsningar
  • Företagsstyrning och ersättning till ledande befattningshavare
  • Riskhantering och enterprise risk management

Susanne Arvidsson: Hållbart varumärke

Susanne Arvidsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen och verksam inom ämnesområdet finans, föreläser om hållbart varumärke i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde redovisning och finans
Rolf Larsson

Docenter
Susanne Arvidsson
Håkan Jankensgård

Lektorer
Göran Anderson
Niclas Andrén
Maria Gårdängen

Adjunkt
Tore Eriksson

Doktorander
Nick Christie
Anamaria Cociorva
Zahida Sarwary