lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningspolitik

Forskningspolitik är en del av det bredare fältet ”forskning om forskning” (Science and Technology Studies) och policystudier. Det är ett tvärvetenskapligt område som studerar styrning och ledning av privat och offentlig forskning samt innovation. Detta kan inbegripa anslagspolitik, ledning och organisering av forsknings- och innovationsmiljöer, utvärdering av forskning, vetenskapliga prioriteringar, vetenskaplig expertis och akademi–näringslivssamverkan, för att nämna några. I centrum står studiet av de vetenskapliga och teknologiska utvecklingsprocesserna samt dessas förutsättningar och effekter.

Läs mer om forskningsprojektet KNOWSCIENCE

KNOWSCIENCE

PERSONAL

Biträdande prefekt, ämnesområde strategi och forskningspolitik
Matts Kärreman

Professorer
Mats Benner
Merle Jacob
Sylvia Schwaag Serger

Professor emeritus
Rikard Stankiewicz

Docenter
Devrim Göktepe-Hultén
Bo Göransson
Olof Hallonsten

Biträdade lektorer
Pauline Mattsson
Eugenia Perez Vico

Postdoktor
Anders Hylmö

Doktorander
Erik Brattström
Leila Jabrane
Ulf Malmquist
Maria Moskovko
Parfait Yongabo

Gästprofessor
Maria Nedeva, Manchester Business School