lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Marknadsföring

Forskning inom marknadsföring

Marknadsföringsområdet har runt 25 forskare och doktorander. En av flera viktiga inriktningar är Brand management. Andra fördjupningsområden är exempelvis Consumer Studies, Markets and innovation, Retail Studies och Inter-organizational collaboration. En välkänd forskningsgrupp är Lund Brand Management Group (LBMG), en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan med syftet att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken. Läs mer via länkarna nedan.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde marknadsföring
Johan Anselmsson

Professorer
Ulf Elg
Ulf Johansson

Professor emeritus
Magnus Lagnevik

Docenter
Johan Anselmsson
Jens Hultman
Peter Svensson
Veronika Tarnovskaya
Sofia Ulver
Mats Urde

Lektorer
Jon Bertilsson
Anette Cerne
Clara Gustafsson
Frans Melin
Magnus Nilsson

Biträdande universitetslektor
Johan Jansson

Adjungerad professor
Michael Björn 

Postdoktor
Andrea Lucarelli

Forskarstuderande
Karin Alm
Oskar Christensson
Carys Egan-Wyer
Johan Gromark
Marcus Klasson
Lisa Källström
Janina Schaumann
Francisco Valencia
Axel Welinder
Jörgen Wettbo

Adjunkt
Lars Carlman

Gästprofessorer
Fleura Bardhi, Cass Business School
Stephen Brammer, University of Birmingham
Pervez N. Ghauri, King’s College London

Länkar