lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Organisation

Forskning inom organisation

Organisationsforskning är ett tvärvetenskapligt område som undersöker vad som händer i och omkring organisationer. I syfte att finna ny kunskap och bättre metoder för organisering använder forskare en mängd olika perspektiv och metoder för att utforska både klassiska och särskilt aktuella frågor, exempelvis ledarskap i vardagsarbete och makt- och könsroller i organisationer. Inom nutida organisationsstudier ses organisationer som socialt konstruerade, både påverkade av och inverkare av större social utveckling.

Organisationsstudier vid Ekonomihögskolan bedrivs i nära samverkan med såväl den internationella forskningen som med offentligheten. Vår profil utmärks av långvarigt engagemang i nära empiriska studier av organisatoriska aktiviteter och processer, vägledda av kritiska perspektiv och reflexiv analys.

Vår nuvarande organisationsforskning och undervisning omfattar ett flertal ämnen, från ledarskap, identitet och branding till kunskapsarbete, genus, förändring och funktionell dumhet. Vi bedriver empiriska studier i flera olika typer av organisationer, till exempel högteknologiska företag, myndigheter, tjänsteföretag och hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Största delen av forskningen bedrivs inom LUMOS forskningsgrupp (Lund University – Management and Organization Studies) som med hjälp av generösa bidrag från FORTE, Vetenskapsrådet, Handelsbankens forskningsstiftelser och Vinnova kan utöva sin forskning.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde organisation
Tony Huzzard

Professorer
Mats Alvesson
Tony Huzzard
Stefan Sveningsson

Docenter
Louise Bringselius
Anna Jonsson
Dan Kärreman
Charlotta Levay
Jens Rennstam
Sverre Spoelstra
Kate Sullivan

Lektorer
Christine Blomquist
Nadja Sörgärde
Robert Wenglén

Biträdande lektorer
Roland Paulsen
Stephan Schaefer

Postdoktor
Monika Müller

Forskarstuderande
Anna Sophie Biering-Sørensen
Jonas Cedergren
Emilie Hesselbo
Jayne Jönsson
Stefan Tramer
Rachel Waldo

Gästprofessor
Yiannis Gabriel, University of Bath

Gästforskare
Rasmus Koss Hartmann (postdoktor)
Iva Kostova (doktorand)

Affilierad forskare
Helen Delaney, University of Auckland