lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Organisation

Forskning inom organisation

Organisationsforskning är ett tvärvetenskapligt område som undersöker vad som händer i och omkring organisationer. I syfte att finna ny kunskap och bättre metoder för organisering använder forskare en mängd olika perspektiv och metoder för att utforska både klassiska och särskilt aktuella frågor, exempelvis ledarskap i vardagsarbete och makt- och könsroller i organisationer. Inom nutida organisationsstudier ses organisationer som socialt konstruerade, både påverkade av och inverkare av större social utveckling.

Organisationsstudier vid Ekonomihögskolan bedrivs i nära samverkan med såväl den internationella forskningen som med offentligheten. Vår profil utmärks av långvarigt engagemang i nära empiriska studier av organisatoriska aktiviteter och processer, vägledda av kritiska perspektiv och reflexiv analys.

Vår nuvarande organisationsforskning och undervisning omfattar ett flertal ämnen, från ledarskap, identitet och branding till kunskapsarbete, genus, förändring och funktionell dumhet. Vi bedriver empiriska studier i flera olika typer av organisationer, till exempel högteknologiska företag, myndigheter, tjänsteföretag och hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Största delen av forskningen bedrivs inom LUMOS forskningsgrupp (Lund University – Management and Organization Studies) som med hjälp av generösa bidrag från FORTE, Vetenskapsrådet, Handelsbankens forskningsstiftelser och Vinnova kan utöva sin forskning.

Mats Alvesson: Varför dominerar okritiskt tänkande på jobbet?

Mats Alvesson, professor, pratar om begreppet ”funktionell dumhet” under Lunds universitets jubileumskurs 2017.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde organisation
Tony Huzzard

Professorer
Mats Alvesson
Tony Huzzard
Stefan Sveningsson

Docenter
Louise Bringselius
Anna Jonsson
Dan Kärreman
Charlotta Levay
Jens Rennstam
Sverre Spoelstra

Lektorer
Christine Blomquist
Sanne Frandsen
Monika Müller
Nadja Sörgärde
Robert Wenglén

Biträdande lektorer
Roland Paulsen
Stephan Schaefer

Forskare
Katja Einola
Susann Gjerde
Iva Josefsson
Susanne Lundholm

Adjunkt
Göran Alsén

Doktorander
Anna Biering-Sørensen
Jonas Cedergren
Emilie Hesselbo
Andreas Jansson
Jayne Jönsson
Johan Jönsson
Nina Singh Gangoso
Maria Svenér
Rachel Waldo

Gästforskare
Laurie Cohen, Nottingham University Business School
Stephen Frenkel, UNSW Business School
Laura Empson, Cass Business School
Yiannis Gabriel, University of Bath

Affilierade forskare
Helen Delaney, University of Auckland
Katie Sullivan, University of Colorado