lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Organisation

Forskning inom organisation

Organisationsforskning är ett tvärvetenskapligt område som undersöker vad som händer i och omkring organisationer. I syfte att finna ny kunskap och bättre metoder för organisering använder forskare en mängd olika perspektiv och metoder för att utforska både klassiska och särskilt aktuella frågor, exempelvis ledarskap i vardagsarbete och makt- och könsroller i organisationer. Inom nutida organisationsstudier ses organisationer som socialt konstruerade, både påverkade av och inverkare av större social utveckling.

Organisationsstudier vid Ekonomihögskolan bedrivs i nära samverkan med såväl den internationella forskningen som med offentligheten. Vår profil utmärks av långvarigt engagemang i nära empiriska studier av organisatoriska aktiviteter och processer, vägledda av kritiska perspektiv och reflexiv analys.

Vår nuvarande organisationsforskning och undervisning omfattar ett flertal ämnen, från ledarskap, identitet och branding till kunskapsarbete, genus, förändring och funktionell dumhet. Vi bedriver empiriska studier i flera olika typer av organisationer, till exempel högteknologiska företag, myndigheter, tjänsteföretag och hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Största delen av forskningen bedrivs med hjälp av generösa bidrag från FORTE, Vetenskapsrådet, Handelsbankens forskningsstiftelser och Vinnova kan utöva sin forskning.

Mats Alvesson: Varför dominerar okritiskt tänkande på jobbet?

Mats Alvesson, professor, pratar om begreppet ”funktionell dumhet” under Lunds universitets jubileumskurs 2017.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde organisation
Sanne Frandsen

Professorer
Mats Alvesson
Tony Huzzard
Stefan Sveningsson

Docenter
Louise Bringselius
Sanne Frandsen
Olof Hallonsten
Anna Jonsson
Dan Kärreman
Charlotta Levay
Monika Müller
Roland Paulsen
Alexander Paulsson
Jens Rennstam
Sverre Spoelstra

Universitetslektorer
Christine Blomquist
Stephan Schaefer
Nadja Sörgärde
Robert Wenglén

Timlärare
Katie Sullivan, University of Colorado

Postdoktor
Timothée Parrique

Forskare
Didde Humle
Anna Stevenson

Doktorander
Anna Biering-Sørensen
Emilie Hesselbo
Andreas Jansson
Johan Jönsson
Florencia Radeljak
Nina Singh Gangoso
Maria Svenér
Stefan Tramer
Rachel Waldo

Gästprofessor
Jonna Bornemark

Gästforskare
Riccardo De Cristano, Università di Bologna (doktorand)
Yiannis Gabriel, University of Bath

Affilierade forskare
Katja Einola
Susanne Lundholm