lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Redovisning

Forskning inom redovisning

Redovisning- och finansområdet omfattar forskning inom ett brett fält från ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, revision, redovisningskommunikation, bolagsstyrning samt forskning om företagsfinansiering och företagsstyrning. Aktuella forskningsprojekt är:

  • Nya modeller för ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Nyckeltalsstyrning
  • Utveckling och implementering av reglering inom bolagsstyrning
  • Val av redovisningsmetoder och redovisningsprinciper
  • Integrerad rapportering och miljöredovisning
  • Utformning av redovisningsinformation och kommunikation

Ett nytt forskningsområde, finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse, är redovisningens reglering och praktik. I det forskningsprogrammet kombineras områdena ekonomistyrning, extern redovisning och revision. Ett annat nytt forskningsområde handlar om prestationsmätning samt ekonomi- och verksamhetsstyrning inom vårdsektorn.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde redovisning och finans
Rolf Larsson

Professorer
Anders Anell
Karin Jonnergård
Anne Loft

Professorer emeriti
Olof Arwidi
Lars Oxelheim

Docenter
Kristina Artsberg
Erling Green
Gert Paulsson

Lektorer
Johan Dergård
Anna Glenngård
Peter W Jönsson
Rolf G Larsson
Alexander Paulsson
Niklas Sandell
Amanda Sonnerfeldt

Doktorander
Maria Bengtsson
Henrik Edlund
Jennifer Emsfors
Alexander Hedlund
Erik Ronnle
Wenjun Wen
Per Örlander

Adjunkter
Per Arvidson
Jörgen Carlsson
Caroline Hellström
Mats Persson

Gästprofessorer
Brigitte Eierle, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Irvine Lapsley, University of Edinburgh
Teemu Malmi, Aalto University