lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Redovisning och finansiering

Forskning inom redovisning och finansiering

Redovisning- och finansieringsområdet omfattar forskning inom ett brett fält från ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, revision, finansiell kommunikation, bolagsstyrning till forskning om företagsfinansiering, riskhantering och investerarrelationer. Aktuella forskningsprojekt är:

  • Nya modeller för ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Nyckeltalsstyrning
  • Utveckling och implementering av reglering inom bolagsstyrning
  • Val av redovisningsmetoder och redovisningsprinciper
  • Integrerad rapportering och hållbarhetsredovisning
  • Utformning av redovisningsinformation och kommunikation
  • Redovisning och beskattning
  • Företagsfinansiering och företags finansiella begränsningar
  • Företagsstyrning och ersättning till ledande befattningshavare
  • Riskhantering och enterprise risk management

Susanne Arvidsson: Hållbart varumärke

Susanne Arvidsson, docent verksam inom ämnesområdet finans, föreläser om hållbart varumärke i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde redovisning och finans
Anna Glenngård

Professorer
Anders Anell
Karin Jonnergård

Professorer emeriti och emeritæ
Olof Arwidi
Anne Loft
Lars Oxelheim

Docenter
Kristina Artsberg
Susanne Arvidsson
Elin Funck
Anna Glenngård
Håkan Jankensgård

Universitetslektorer
Göran Anderson
Niclas Andrén
Johan Dergård
Maria Gårdängen
Mattias Haraldsson
Liesel Klemcke
Reda Moursli
Niklas Sandell
Amanda Sonnerfeldt

Postdoktor
Marco Bianco

Universitetsadjunkter
Per Arvidson
Jörgen Carlsson
Anamaria Cociorva
Caroline Hellström

Timlärare
Wenjun Wen

Doktorander
Nick Christie
Henrik Edlund
Jennifer Emsfors
Kristina Frid
Hassan Hamadi
Alexander Hedlund