lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Redovisning och finansiering

Forskning inom redovisning och finansiering

Redovisning- och finansieringsområdet omfattar forskning inom ett brett fält från ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning, revision, finansiell kommunikation, bolagsstyrning till forskning om företagsfinansiering, riskhantering och investerarrelationer. Aktuella forskningsprojekt är:

  • Nya modeller för ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Nyckeltalsstyrning
  • Utveckling och implementering av reglering inom bolagsstyrning
  • Val av redovisningsmetoder och redovisningsprinciper
  • Integrerad rapportering och hållbarhetsredovisning
  • Utformning av redovisningsinformation och kommunikation
  • Redovisning och beskattning
  • Företagsfinansiering och företags finansiella begränsningar
  • Företagsstyrning och ersättning till ledande befattningshavare
  • Riskhantering och enterprise risk management

Susanne Arvidsson: Hållbart varumärke

Susanne Arvidsson, docent verksam inom ämnesområdet finans, föreläser om hållbart varumärke i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde redovisning och finans
Anna Glenngård

Professorer
Anders Anell
Karin Jonnergård

Professorer emeriti
Olof Arwidi
Lars Oxelheim

Docenter
Susanne Arvidsson
Elias Bengtsson
Elin Funck
Anna Glenngård

Universitetslektorer
Göran Anderson
Niclas Andrén
Johan Dergård
Maria Gårdängen
Mattias Haraldsson
Liesel Klemcke
Reda Moursli
Niklas Sandell
Amanda Sonnerfeldt

Postdoktor
Marco Bianco

Universitetsadjunkter
Per Arvidson
Jörgen Carlsson
Anamaria Cociorva
Alexander Hedlund
Caroline Hellström
Micael Jönsson

Doktorander
Van Cao
Nick Christie
Jennifer Emsfors
Linda Erwe
Kristina Frid
Andreea Neagu
Erik Schultz

Affilierad forskare
Wenjun Wen