lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Strategi

Forskning inom strategi

Strategi, eller Strategic Management, handlar om mekanismer och faktorer som skapar och förklarar skillnader i organisatorisk prestation. Det innehåller frågor kopplade till samhälle, branscher, produkt- och faktormarknader, samt inte minst organisationsinterna ledarskapsprocesser och kapabiliteter.

Således är vår forskningsbas bred och bygger på beroende variabler såsom prestation, lönsamhet, konkurrensfördel, avkastning, affärs- och verksamhetsutveckling och tillväxt, samt oberoende variabler såsom resurser, kompetenser och kapabiliteter, värdekedjor, styrning, struktur, beslutsprocesser, kultur m.m.

Företagsvärlden sägs ofta befinna sig konstant förändring, och vår utbildning och våra forskningsprogram reflekterar dessa förändringar. Vi studerar traditionella såväl som mer kontemporära fenomen inom samhälle och näringsliv, och vi gör det med hjälp av etablerade såväl som emergenta teoriområden. För närvarande ligger fokus mycket på frågor kopplade till aktuella fenomen såsom globalisering, innovation, hållbarhet och ansvar, kunskapsintensiva organisationer, hälsa, teknologiutveckling och -assimilation, informationsteknik, clean tech m.m. För att förstå konsekvenserna av dessa fenomen diskuterar vi omställning av både traditionella branscher och utvecklingen av nya.

En strategistudent kommer i eklektisk anda att utrustas med en bred palett av teorier inom ekonomi, strategi, ledarskap och administration för att kunna hantera och navigera bland aktuella utmaningar och möjligheter i samhälle och näringsliv. Vi undervisar och forskar både inom företag och förvaltning.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde strategi och forskningspolitik
Matts Kärreman

Professorer
Tomas Hellström
Thomas Kalling
Rikard Larsson

Professor emeritus
Stefan Yard

Docenter
Martin Blom
Kristina Eneroth
Niklas Hallberg
Magnus Larsson
Håkan Pihl
Ulf Ramberg
Anna Thomasson

Universitetslektorer
Daniel Hjorth
Magnus Johansson
Stein Kleppestø
Hans Knutsson

Nikos Macheridis
Ola Mattisson
Carl-Henric Nilsson

Universitetsadjunkt
Mikael Hellström

Postdoktorer
Christian Koch
Vinicius Muraro da Silva

Doktorander
Hatice Has
EmmaLisa Nantin
Markus Wegelius