lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Strategi

Forskning inom strategi

Strategi, eller Strategic Management, handlar om mekanismer och faktorer som skapar och förklarar skillnader i organisatorisk prestation. Det innehåller frågor kopplade till samhälle, branscher, produkt- och faktormarknader, samt inte minst organisationsinterna ledarskapsprocesser och kapabiliteter.

Således är vår forskningsbas bred och bygger på beroende variabler såsom prestation, lönsamhet, konkurrensfördel, avkastning, affärs- och verksamhetsutveckling och tillväxt, samt oberoende variabler såsom resurser, kompetenser och kapabiliteter, värdekedjor, styrning, struktur, beslutsprocesser, kultur m.m.

Företagsvärlden sägs ofta befinna sig konstant förändring, och vår utbildning och våra forskningsprogram reflekterar dessa förändringar. Vi studerar traditionella såväl som mer kontemporära fenomen inom samhälle och näringsliv, och vi gör det med hjälp av etablerade såväl som emergenta teoriområden. För närvarande ligger fokus mycket på frågor kopplade till aktuella fenomen såsom globalisering, innovation, hållbarhet och ansvar, kunskapsintensiva organisationer, hälsa, teknologiutveckling och -assimilation, informationsteknik, clean tech m.m. För att förstå konsekvenserna av dessa fenomen diskuterar vi omställning av både traditionella branscher och utvecklingen av nya.

En strategistudent kommer i eklektisk anda att utrustas med en bred palett av teorier inom ekonomi, strategi, ledarskap och administration för att kunna hantera och navigera bland aktuella utmaningar och möjligheter i samhälle och näringsliv. Vi undervisar och forskar både inom företag och förvaltning.

Stein Kleppestø: Creating an Exponential Mindset – the fundamentals of strategic thinking

Vad är strategiskt tänkande? Kan man mäta förmågan att tänka strategiskt? Och kan man öva upp sin förmåga att tänka strategiskt? Stein Kleppestø, lektor, besvarar dessa frågor under en föreläsning i samband med Lunds universitet 350-årsjubileum.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde strategi och forskningspolitik
Matts Kärreman

Professorer
Tomas Hellström
Thomas Kalling
Rikard Larsson

Professor emeritus
Stefan Yard

Docenter
Martin Blom
Kristina Eneroth
Niklas Hallberg
Håkan Pihl
Ulf Ramberg
Anna Thomasson

Lektorer
Stein Kleppestø
Hans Knutsson
Nikos Macheridis
Ola Mattisson
Carl-Henric Nilsson

Biträdande lektor
Magnus Johansson

Adjunkt
Mikael Hellström

Doktorander
Pelle Högnelid
EmmaLisa Nantin
Erik Schultz
Benjamin Weaver
Markus Wegelius

Gästprofessor
Sabine Kuhlmann