lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Slutseminarium

Entrepreneurship as a Career

24 april 2019 kl. 14:15–16:00

Föreläsning

Innovation research at LUSEM – a seminar organized by CIRCLE 

CIRCLE organizes an event to bring together scholars interested in innovation re...

3 maj 2019 kl. 13:00–15:30

Seminarium

KEFU-seminarium: Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Att hitta, rekrytera och utveckla kompetens är en av de stora utmaningarna för o...

9 maj 2019 kl. 14:00–16:30

Seminarium

Theory seminar II: Heuristics for theoretical problematization

Welcome to the second Theory seminar, this time with Niklas Hallberg.

10 maj 2019 kl. 13:00–14:30

Seminarium

KEFU-seminarium: Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Antalet kommunala bolag har ökat snabbt. Fastighet, energi, avfall och vatten do...

16 maj 2019 kl. 14:00–16:30

Gästföreläsning

Anders Dahlvig: The transformation of retail and what it takes to succeed

A unique opportunity to hear Anders Dahlvig, one of the new honorary doctors at...

23 maj 2019 kl. 13:00–14:00

Workshop

Taking stock and Moving Forward in Research on Refugee Entrepreneurship

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Sweden

28 maj 2019 kl. 10:00–17:00

Kurs

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner o...

4 juni 2019 kl. 09:00–16:30