lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Övrigt

Avstamp mot framtiden när 350-års-jubileet avslutas

Söndagen den 28 januari 2018 avslutas Lunds universitets 350-årsjubileum.

28 januari 2018 kl. 10.00-22.00

Seminarium

Forskningsseminarium på temat "The hegemonic ambiguity of big concepts in organization studies"

Seminarium om hur utvecklingen av koncept påverkar organisationsområdet.

30 januari 2018 kl. 09.00-11.00

Föreläsning

Public panel discussion: From policy to practice - data management and infrastructure

Welcome to a public panel discussion on data management and infrastructure with ...

7 februari 2018 kl. 14.00-17.00

Konferens

SHEA-konferensen 2018

7:e nationella hälsoekonomiska konferensen

14-15 mars 2018