lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård

Seminarium

Seminariet handlar bland annat om hur koordinering kan användas som ett begrepp i teori och som en organisatorisk praktik för att hantera olika komponenter. För att åskådliggöra denna praktik ventileras hur koordinering av hälso- och sjukvårdstjänster görs i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritanien vad gäller väntetider, remissförfarande och allmänläkarens betydelse som grindvakt till specialistvård samt standardiserade vårdförlopp. 

Mer information och anmälan

OM HäNDELSEN

Tid: 23 maj 2017 kl. 14.00-16.30

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207