lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Terminsstart för Ekonomie kandidatprogrammet termin 1–3

Övrigt

Obligatorisk introduktionsdag för termin 1

Måndagen den 28 augusti kl. 09.30–13.00 i Ljusgården i EC1
Adress: Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC1, Tycho Brahes väg 1

Introduktionsdagen är obligatorisk. Under denna dag får du introduktion till programmet, dess upplägg och viktiga hållpunkter under utbildningen. Du får även information om stöd och resurser vid Ekonomihögskolan som du kan ha nytta av under din utbildning. Vi börjar dagen på Ekonomihögskolan och går sedan vidare till LTH och Kårhusets aula.

Du som har blivit antagen till Grundkurs i företagsekonomi (FEKA90) och som planerar att ta ut en ekonomie kandidatexamen genom att läsa fristående kurser är också välkommen till detta introduktionstillfälle.

Meddela oss om du av någon anledning inte kan komma på introduktionsdagen genom mejl till ekonkand@ehl.lu.se

Vidare instruktioner inför programstart

Kick-off för termin 2

Måndagen den 28 augusti kl. 13.00–15.00 i Kårhusets aula, LTH
Adress: Kårhuset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3

Kick-off med programchef och programkoordinator samt internationella avdelningen (30 minuter)

Inspirationsföreläsning med nationalekonomen Fredrik NG Andersson.

Kick-off för termin 3

Måndagen den 28 augusti kl. 08.00–10.00 i Kårhusets aula, LTH
Adress: Kårhuset, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3

Kick-off med programchef och programkoordinator samt internationella avdelningen (30 minuter)

Inspirationsföreläsning med statistikern Jakob Bergman samt Andreas Inghammar som berättar mer om handelsrätt.


Frågor? Kontakta oss!

E-post: ekonkand@ehl.lu.se

Pernilla Honoré
Programkoordinator

Telefon: 046-222 02 86

Katalin Orban
Utbildningsadministratör

Telefon: 046-222 79 22

OM HäNDELSEN

Tid: 28 augusti 2017 kl. 08.00

Plats: