lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hur engagerade är studenter vid forskningsintensiva universitet?

Seminarium

På vilka sätt engagerar sig studenter vid forskningsintensiva universitet i det tredelade uppdraget: undervisning och lärande, forskning och kunskapsproduktion samt offentlig service och samhällsengagemang?

John Douglass, Senior Research Fellow från UC Berkeley, presenterar resultatet av en studie om "Student Experience in the Research University". Seminariet är ett samarbete mellan University of California, Berkeley, och Lunds universitet. 

Såväl forskare som studenter och andra intresserade hälsas välkomna!

Vid frågor om seminariet, kontakta professor Mats Benner

OM HäNDELSEN

Tid: 18 september 2017 kl. 13.00-15.00

Plats: Rhenmansalen, Alfa2, Scheelevägen 15A, Lund