lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

3D Printing the Future - panelsamtal om 3D-skrivandets framtid

Övrigt

Forskare och studenter från universitetet framtidsspanar om 3D-skrivandet.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och VentureLab samlar en tvärvetenskaplig panel bestående av forskare och studenter från Lunds universitet för att diskutera och spana över 3D-skrivandets utveckling och potential.

Framtidsmötet hålls den 28 februari kl. 18.00–21.00 på Helsingkrona Nation, se mer info och anmälningslänk.

 
28 februari 2018
18:00–21:00