lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Brand orientation in action – Towards a relational approach

Slutseminarium

Johan Gromark, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt slutseminarium Brand orientation in action – Towards a relational approach.

Handledare är Johan Anselmsson och Frans Melin, Företagsekonomiska institutionen.

Opponenter är Ulf Elg och Veronika Tarnovskaya, Företagsekonomiska institutionen.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
26 november 2020
10:15–12:00

Lokal

This is an online meeting.