lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Brand orientation in action – Towards a relational approach

Slutseminarium

JOhan Gromark, doktorand inom området marknadsföring, ger sitt slutseminarium Brand orientation in action – Towards a relational approach.

Handledare är Johan Anselmsson och Frans Melin, FEK.

Opponenter är Ulf Elg och Veronika Tarnovskaya, FEK.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
17 december 2021
10:15–12:00

Lokal

This is an online meeting.