lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Developing a corporate sustainability discourse: Exploring the communicative and political dimensions of integrating sustainability

RP-seminarium

Axel Welinder ger sitt RP-seminarium ”Developing a corporate sustainability discourse: Exploring the communicative and political dimensions of integrating sustainability”.

Axel Welinder, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium Developing a corporate sustainability discourse: Exploring the communicative and political dimensions of integrating sustainability.

Handledare är Ulf Elg och Jens Hultman, Ekonomihögskolan.

Opponenter är Johan Jansson, Ekonomihögskolan, och Christian Fuentes, Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
20 februari 2018
10:15–12:00

Lokal

Rhenmansalen, Ideon Alfa 2
Scheelevägen 15A
223 63 Lund