lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Anamaria Cociorva

Disputation

Anamaria Cociorva vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Anamaria Cociorva har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on Credit Ratings.

Fakultetsopponent är professor Martin Holmén, Göteborgs universitet.

Läs mer om avhandlingen

 
22 januari 2019
13:15–15:00

Lokal

EC2:101
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC2
Ole Römers väg 6
223 63 Lund