lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Carys Egan-Wyer

Disputation

Carys Egan-Wyer vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Carys Egan-Wyer har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln The Sellable Self: Exploring endurance running as an extraordinary consumption experience.

Fakultetsopponent är professor Johanna Moisander, Aalto Universitet.

Läs mer om avhandlingen

 
25 oktober 2019
10:15–12:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund