lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Vivek Kumar Sundriyal

Disputation

Vivek Kumar Sundriyal vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Vivek Kumar Sundriyal har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Entrepreneurship as a career: An investigation into the pre-entrepreneurship antecedents and post-entrepreneurship outcomes among the Science and Technology Labor Force (STLF) in Sweden.

Fakultetsopponent är professor Christopher I. Rider, University of Michigan.

Läs mer om avhandlingen

 
4 november 2019
13:15–15:00

Lokal

Crafoordsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund