lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Wenjun Wen

Disputation

Wenjun Wen vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Wenjun Wen har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Rethinking Accounting Professionalisation in China: A Study of the Development of the Chinese Public Accounting Profession since the “Reform and Opening-up”.

Fakultetsopponent är docent Timur Uman, Jönköping International Business School.

Läs mer om avhandlingen

 
25 november 2021
13:15–15:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund