lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Zahida Sarwary

Disputation

Zahida Sarwary vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Zahida Sarwary har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Puzzling out the choice of capital budgeting techniques among high-growth small and medium sized firms.

Fakultetsopponent är professor Dimitrios I. Maditinos, International Hellenic University.

Läs mer om avhandlingen

 
22 november 2019
11:15–13:00

Lokal

Crafoordsalen
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC1
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund