lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsseminarium i marknadsföring om plattformars betydelse

Seminarium

Javier Cenamor presenterar sin pågående forskning.

Vilken betydelse har plattformar som Google och Facebook inom dagens marknadsföring och inom vilka strukturer agerar dessa aktörer?

Javier Cenamor, PostDoc i marknadsföring med fokus på internationalisering, presenterar sin pågående forskning på temat "Managing Platform-Mediated Ecosystems" och ger en introduktion till olika inriktningar inom forskningsområdet.

Mer om Javier Cenamors forskning hittar du i Lunds universitets forskningsportal.

 
14 februari 2018
12:00–13:00

Lokal

Ideon Alfa1:3004
Scheelevägen 15B
223 63 Lund