lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kan man bedriva samverkan kritiskt, och i så fall hur?

Workshop

Workshop om den akademiska samverkan och motverkan.

Workshopen inleds med sex mycket korta presentationer (ca 3 minuter vardera, se titlar nedan), och därefter tar vi en kort paus. Efter pausen vidtar en slags paneldiskussion med de sex presentatörerna, ledd av Anna Jonsson, Peter Svensson och Olof Hallonsten. Efter en stund bjuds också alla närvarande in att delta i diskussionen.

Presentatörerna har lovat att vara normativa och även en smula polemiska, men också genomföra diskussionen med ett stort mått av generositet och öppenhet inför de andras perspektiv och idéer. Detsamma förväntas av alla som närvarar: Vi eftersträvar en konstruktiv, öppen och kritisk diskussion.

Det hela kommer att avhandlas på svenska, men minst en av presentationerna kommer att vara på engelska, det går bra att delta i den allmänna diskussionen med inlägg på engelska.

Presentationer:

"Bra samverkan genom motverkan” (Mats Alvesson)

"Samverkan - ’verk' eller ’värk’?” (Anna Jonsson)

"Elefanten, räven och hunden - Samverkans ekosystem” (Eugenia Perez Vico)

"Kritisk konsortium - hur får man värk til at virke?" (Susann Gjerde)

"Motverka, inte samverka” (Peter Svensson)

"Olika barn leka bäst” (Olof Hallonsten)

 

Efter workshopen ses de som vill på lämpligt ställe på stan och tar något/några glas tillsammans.

 
18 december 2018
13:15–16:00

Lokal

Ideon Alfa1:3004
Scheelevägen 15B
223 63 Lund

Kontakt

Olof Hallonsten

olof.hallonsten@fek.lu.se