lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Effekter av jämförande information om vårdgivare inom primärvården i region Skåne

Seminarium

Välkommen på KEFU-seminariet Effekter av jämförande information om vårdgivare inom primärvården i region Skåne

Medverkande: Lina Maria Ellegård

Mer information och anmälan

 
6 december 2018
14:00

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

KEFU-ansvariga

kefu@kefu.se