lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lansering av antologi om personlig assistans

Övrigt

Hans Knutsson, studierektor och forskare vid Företagsekonomiska institutionen, är en av redaktörerna.

Branschorganisationen KFO Personlig Assistans har i samarbete med funktionshinderrörelsen tagit fram boken ”Forskning om personlig assistans – en antologi” med bidrag från 21 forskare. Boken behandlar assistansfrågor utifrån såväl politiska som ekonomiska och juridiska aspekter.

Hans Knutsson, studierektor och forskare vid Företagsekonomiska institutionen, är en av redaktörerna för antologin som beskriver ett omdiskuterat men relativt outforskat område.

Boklanseringen hålls torsdagen den 6 december kl. 15-17 på Klara Södra Kyrkogata 1 (gatuplanet) i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig via Arbetsgivarföreningen KFOs hemsida.

 
6 december 2018
15:00–17:00

Kontakt

Hans Knutsson

hans.knutsson@fek.lu.se