lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Management of Knowledge Integration

Slutseminarium

Pelle Högnelid, doktorand i strategigruppen, ger sitt slutseminarium Management of Knowledge Integration.

Handledare är Thomas Kalling och Matts Kärreman, FEK.

Opponenter är Magnus Johansson, FEK, och Lars Bengtsson, LTH.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
3 juni 2022
14:15–16:00