lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

National adoption of IFRS – The case of China

Slutseminarium

Maria Bengtsson, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt slutseminarium National adoption of IFRS – The case of China.

Handledare är Gert Paulsson, Ekonomihögskolan.

Opponenter är Karin Jonnergård och Tommy Shih, båda från Ekonomihögskolan, samt Timur Uman, Jönköping International Business School.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
12 november 2019
10:15–12:00

Lokal

Ideon Alfa1:3004
Scheelevägen 15B
223 63 Lund