lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Affärsängelns roll

Publicerad: 2016-10-31

30 år av forskning kondenserad i ny handbok för forskning om affärsänglar

Hans Landström, professor i entreprenörskap vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan Lunds universitet har tillsammans med Colin Mason, University of Glasgow, varit redaktör för boken: Handbook of research on buisiness angels. 

Boken är av stort värde för såväl forskare som studenter inom områden som entreprenörskap, entreprenöriell finansiering och andra relaterade ämnen. Boken är även intressant för policy-makers och andra praktiker som vill öka sin förståelse för ämnet. 

Affärsänglar spelar en viktig roll i finansieringen av nya företag. Den här handboken ger ett synopsis av forskning kring affärsänglar. Genom ett internationellt fokus studeras affärsänglarna själva, marknadens utveckling, de olika stegen i en investeringsprocess och policys roll i att påverka affärsänglars investeringar. Författarna avslutar sina respektive kapitel med en agenda för framtida forskning kring affärsänglar, något som kan vara särskilt intressant för läsarna i sina framtida arbeten. 
 

Landström, Hans & Mason, Colin (2016) Handbook of Research on Business Angels, Edward Elgar Publishing Ltd