lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anders Anell blir årets kommunalekonom 2014

Publicerad: 2014-08-19

Får priset för sitt engagemang i styr- och ersättningssystem inom svensk hälso- och sjukvård.

Professor Anders Anell vid Ekonomihögskolan i Lund har utsetts till Årets Kommunalekonom 2014. Han får priset för att han kunnigt och engagerat söker svar på möjliga och omöjliga frågor om styrningen av svensk sjukvård. Kommunalekonomernas Förening delar ut det prestigefyllda priset för 26:e gången.

Professorn och forskaren Anders Anell vid Ekonomihögskolan i Lund får utmärkelsen Årets Kommunalekonom för att han under lång tid engagerat sig i utvecklingen av styr- och ersättningssystem inom svensk hälso- och sjukvård.

- Min målgrupp är snarare beslutsfattare i vården än andra forskare. Jag gillar att jobba i gränslandet mellan akademi och praktik. Då trivs jag och känner mig nyttig.

Decennier av forskning kring svensk sjukvård har satt sina spår. Anders Anell har klara åsikter om vilka delar av svensk sjukvård som främst behöver styras upp:

- Utan en fungerande primärvård får vi inte vårdsystemet att fungera. Många problem på sjukhusen löser man inte där, utan inom primärvården, säger han.

Ett bekymmer är att vi har mindre resurser och färre läkare inom svensk primärvård, jämfört med andra länder. Ett annat generellt problem är allmänläkarnas roll och status inom primärvården.

- Allmänläkarna ska vara den naturliga ledaren inom primärvården. De måste intressera sig för hela vårdkedjan och ha koll på systemet. De här koordineringsfunktionerna har inte allmänläkarna velat ta till sig, säger han.

Förklaringen hittar han delvis i konservativa professioner, brist på resurser och allmänläkarna är en utsatt grupp som backar för ytterligare ansvar.

Priset delas ut mitt i valrörelsen. Men politikerna undviker helst vårdens verkliga utmaningar:

- Den fråga politikerna borde diskutera är vårdens framtida finansiering. Och pratar man finansiering måste man tala om prioriteringar. Det backar politikerna för.

Priset Årets Kommunalekonom 2014 delas ut på Kommunalekonomernas föreningsmöte i Malmö, se www.kef.se för mer information.