lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entreprenörskapspris till professor Paula Kyrö

Publicerad: 2014-01-13

European Entrepreneurship Education Award, ett pris på 100 000 kronor, tilldelas professor Paula Kyrö.

European Entrepreneurship Education Award, ett pris på 100 000 kronor, tilldelas professor Paula Kyrö, Aalto University, Finland.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship delar årligen ut European Entrepreneurship Education Award till en person eller organisation som på ett betydande sätt har bidragit till utvecklingen av entreprenörskap inom akademin i Europa.

Priskommitténs motivering till 2014 års vinnare:

“Professor Paula Kyrö, Aalto University in Finland, is one of the pioneers in entrepreneurship education research. Having a double doctorate in Economics and Education, she has been fundamental as a “boundary spanner” in bridging pedagogy and entrepreneurship not only taking pedagogy to entrepreneurship but also emphasizing that entrepreneurship can be regarded as a pedagogic form. Kyrö has also been expanding our theoretical frameworks on entrepreneurship education by introducing new theories and concepts into the field, such as “conation”, “axiology”, and “praxeology”. In addition to her scientific contributions, Kyrö has for a long time been active in creating an academic community in the field of entrepreneurship education and inspired a lot of PhD students becoming interested in entrepreneurship education research and as entrepreneurship teachers.”

Professor Kyrö tar emot priset under European Entrepreneurship Education Workshop som äger rum i Lund 24–25 April.

Tidigare pristagare: Allan Gibb och Alain Fayolle