lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskare utreder intressentkapitalismen

Publicerad: 2016-04-15

I den ämnesövegripande artikeln Bortom CSR väntar intressentkapitalismen gör Claes Svensson, professor emeritus i företagsekonomi,

 
I den ämnesövegripande artikeln Bortom CSR väntar intressentkapitalismen gör Claes Svensson, professor emeritus i företagsekonomi, och Gösta Wijk, docent i företagsekonomi, en intressant utredning av vilka typer av kapital som är viktiga. Dessutom konstaterar de att den trend av globalisering, finansiellt kapitals rörlighet över ­nationsgränserna och ny teknik som möjliggör alltmer avancerade digitala varor och tjänster på sikt kräver en omdefinition av kapitalismen självt.
 
 
Både Svensson och Wijk är knutna till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.