lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Generös donation till Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship från Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse

Publicerad: 2020-05-12

Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse kommer att fortsätta sitt stöd till Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och ett nytt femårsavtal har tecknats.

Foto: Ravi Roshan, Unsplash

Den generösa donationen på 20 miljoner kronor fram till 2025 erbjuder stora möjligheter för centret att utveckla sina olika forskningssatsningar. Detta utökar det nära samarbetet mellan centret och donatorerna; ett partnerskap som ursprungligen startade 2011 och förnyades 2016. Det fortsatta stödet till forskningen och i dess förlängning även utbildning och samverkan, gör det möjligt för Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship att utvidga det som nu är en mycket stark grupp lovande projekt inom olika områden av entreprenörskap.
 
– Vi har sett den imponerande utvecklingen av centrat genom åren, både forsknings- och utbildningsmässigt, och är glada att stödja det i ytterligare fem år, säger Anders Bergstrand, styrelseordförande för Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse, samt son till Sten K. Johnson.
 
– Stödet från Tibia Konsult och Sten K Johnsons Stiftelse är ovärderligt och av uppenbara skäl grunden till vår identitet. Vi är särskilt glada över att våra nyare områden, som socialt entreprenörskap, nu får en chans att växa, säger Thomas Kalling, chef för Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship.
 

Vem var Sten K. Johnson?

Entreprenören och industrimannen Sten K. Johnson (1945–2013) utbildade sig till civilekonom vid Ekonomihögskolan i Lund. Karriären inleddes via Trelleborg AB, Sonessons och som vice ordförande för Aktiespararnas Riksförbund. 1979 blev han vd för Skåne Gripen och senare grundare av det börsnoterade konglomeratet Midway Holding. Inom Midway Holding agerade han ordförande och koncernchef fram till sin död. Han var också ägare till Tibia Konsult, företaget som är majoritetsägare i koncernen.

Hur bidrog han till bildandet av centrat?

2011 donerade Sten K. Johnson 20 miljoner kronor till entreprenörsverksamhet vid Lunds universitet och tillät därmed bildandet av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship. Bakom viljan att underlätta upprättandet och utvecklingen av centrat låg ett personligt och professionellt intresse för entreprenörskap och affärsutveckling. Sten K. Johnson bidrog till centret med målet att nya och spännande forskningsinsikter inom entreprenörskap skulle utvecklas och en önskan om ett ökat samarbete mellan centrat och industrin. Hans mål var också att centret skulle utveckla skickliga och kunniga företagare som kunde starta och utveckla företag som i sin tur gynnar samhället.
 

Mer information

Läs mer om Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship här: https://entrepreneur.lu.se/

 

Kontakt

Thomas Kalling
Föreståndare Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och professor i strategi

Telefon: +46462224638
E-post: thomas.kalling@fek.lu.se