lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hållbarhet högt på agendan men hur pratar vi om det?

Publicerad: 2017-06-12

– Hållbarhet, etik, CSR…kärt barn har många namn! Det här är inget nytt fenomen, menade Susanne Arvidsson då hon inledde sin föreläsning om hur företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.

Buzz word med gammal tradition

Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, har forskat på hållbarhet i snart 20 år. Hon har bland annat tittat närmare på hur större företag kommunicerar och redovisar hållbarhet. Under halvdagen Hållbart varumärke på Ekonomihögskolan som för övrigt var en del av LU:s Hållbarhetsvecka, berättade Susanne om sin forskning och den hållbarhetsstudie som hon ansvarat för sedan 2008.     

– Det här fenomenet med CSR, hållbarhet och ansvarstagande går tillbaka till slutet av 1800-talet. Även om hållbarhet idag känns som ett väldigt hypat buzz word.  

Vagt och otydligt

Hållbarhetsarbete står oftast mycket högt upp på företagens agendor men hur ser kommunikationen kring det ut och vilket fokus har den? När syftet ska beskrivas är det vanligt med vaga formuleringar, berättar Susanne och några tydliga mål med hållbarhetsarbetet är svåra att se. Intressenter drar i utvecklingen och företagen jobbar mer och mer med väsentlighetsanalys vilket innebär att försöka se vad som är viktigt för intressenterna. Därmed får verksamheten en hum om var de strategiska satsningarna ska läggas och vad som bör utvecklas. Områden som ofta är under utveckling just nu på företagen är sustainability governance, riskhantering och anti-korruption, menar Susanne.

– Det svåra ligger framför allt i att ta till sig terminologin och att vara i en lärprocess.

Hållbart varumärke på Youtube

Du kan ta del av hela Susanne Arvidssons föreläsning på Youtube. Susannes föreläsning filmades liksom övriga anföranden som ingick i Hållbart varumärke, en halvdag med föreläsningar och diskussioner på Ekonomihögskolan den 16 maj 2017.

Susanne Arvidsson: Hur kommunicerar företag om sitt hållbarhetsarbete?

Hela programmets föreläsare