lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mats Urde, bästa läraren på Lunds universitet

Publicerad: 2014-03-14

Idag den 14 mars får Mats Urde Lunds universitets pedagogiska pris 2014.

 

Idag den 14 mars får Mats Urde studenterna vid Lunds universitets pedagogiska pris 2014. Priset delas ut i samband med dagens professorsinstallation. Mats, som så sent som för ett år sedan fick ta emot ett annat prestigefyllt pris, Lundaekonomernas pedagogiska pris, är mycket glad: – När jag fick Lundaekonomernas pris kändes det som att få Nobelpriset, idag känner jag mig troligen lika glad som Marie Curie gjorde den dagen hon fick Nobelpriset för andra gången!

Det är en entusiastisk docent i varumärkesstrategi som lägger stor vikt vid samarbete med studenter och kollegor.  - Priset är både motiverande och inspirerande, säger Mats och menar att så länge han träffar studenter så växer den egna kunskapen. 

Mats undervisar på Företags-ekonomiska institutionen / Ekonomihögskolan i Brand management (två av Mats kurser inom detta område ingår f.ö. i Sveriges mest sökta magister-program International marketing and brand management). Mats använder sig av case-baserat lärande (en fin lundatradition) och vill tidigt få studenterna att inta ett management perspektiv och delta i utbildningen på ett mycket aktivt sätt.

Att casemetodik är efterfrågat och lär ha en god inverkan på det egna tänkandet är det många av oss om vet och instämmer i. Men vad är det Mats åstadkommer utöver det vanliga som gör honom till en vinnande lärare två gånger inom loppet av drygt ett år? Vad är det i undervisningen som gör studenterna så nöjda att de gång på gång nominerar samma lärare med motiveringar som ”…unik förmåga att entusiasmera och inkludera alla studenter ” och ”… sätta studenterna och deras personliga utveckling i centrum”?

Mats talar gärna varmt om casebaserat lärande som gör att ”lärandet sker i rummet” och att studenterna tillsammans lär sig. Han säger också att studenterna lär sig tänka och agera självständigt och att mixen av praktik och teori blir synnerligen intressant och relevant. Det han tror kan göra den egna undervisningen speciellt uppskattad är att han ser sig själv som en ”diskussionsledare” mer än en klassisk föreläsare. Vidare försöker han skapa en situation där studenterna själva måste tänka och handla, både självständigt och i grupp. Studenterna får till och med skrivna egna case att presentera. En annan ”twist” på casemetodiken är att Mats kontaktar företag och tillsammans med dem omvandlar deras typiska företagspresentationer till case. I förlängningen ger detta ett intressant och nära utbyte mellan studenter och företagsrepresentanter då de sinsemellan presenterar lösningar och argument. Alla lär sig tillsammans.

Troligen är ”strävan att lämna föreläsningssalen med mer energi än vad som fanns där från början” ett bidrag till uppskattningen liksom en positiv öppenhet gentemot samarbetet med studenterna. Samarbete kollegor emellan är också viktigt för Mats som på frågan om framtida planer och utmaningar nämner sitt fortsatta samarbete med kollegan Stephen A. Greyser på Harvard Business School (som lärt honom mycket om case) och den första universitets-överskridande konferensen ”Lund University Case Academy” som går av stapeln den 3-4 april här i Lund i samarbete med kollegorna på institutionen Ola Mattisson och Ulf Ramberg.       
 

 

                                     

 

Mats Urde intervjuad av Anna Löthman 

Läs mer om Mats Urdes pris på Centre for educational development