lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Miljoner till forskning om nystartade företag

Publicerad: 2016-04-05

Anna Brattström, forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund har, tillsammans med två forskarkollegor

 
Alan Johnson, Anna Brattström och Karl Wennberg.  
Fotograf: Mona Norman, Ragnar Söderbergs stiftelse.
 
Anna Brattström, forskare vid Ekonomihögskolan i Lund, har tillsammans med två forskarkollegor från andra lärosäten beviljats anslag till ett forskningsprojekt om grupprocesser i nystartade företag. Av 32 behöriga ansökningar till Ragnar Söderbergs stiftelse i årets ansökningsomgång anslogs tre projekt. Brattströms projekt En longitudinell studie om entreprenöriella grupper beviljades med totalt 7 492 640 kronor.
 
Forskargruppen ska följa ett antal nystartade företag över tid och studera tex. målsättning, beslutsfattande, konflikter, förtroende och kommunikation. Kunskap om entreprenöriella gruppers sociala, kognitiva och beteendemässiga processer är en viktig pusselbit för att förstå hur samhället på bästa sätt kan stimulera tillväxten av nya innovativa företag.
 
- Vi är mycket glada över anslaget som ger oss möjlighet att genomföra ett stort, longitudinellt empiriskt projekt. Resultaten är inte bara intressanta för att skapa processteorier kring beteende i nya företag, utan också av direkt praktiskt värde för innovationsmiljöer och nya företag i Sverige, säger Anna Brattström.