lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mode i fokus för handelsforskare

Publicerad: 2016-09-16

Centrum för handelsforskning arrangerar workshop om mode

Köpstopp eller shopping som investering? Mode och design har kommit att betyda mycket för att driva tillväxt. Nu håller Centrum för handelsforskning en heldagsworkshop på Ekonomihögskolan – alla intresserade är välkomna att delta.

Centrum för handelsforskning som är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan, LTH och Campus Helsingborg, arrangerar en workshop om mode och handel. Det blir en heldag med bokrelease, föredrag och mingel. Under dagen lanseras den tvärvetenskapliga antologin ”À LA MODE. Mode mellan konst, kultur och kommers”, där Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson varit redaktörer. Boken ges ut av Makadam förlag och kommer ut i Centrum för Öresundsstudiers bokserie. Det blir spännande föreläsningar om mode och marknad på digitala och internationella arenor. Forskare med anknytning till Centrum för Handelsforskning ger föredrag och inbjudna gäster är två modeforskare från England: Ana Rocha och Matteo Montecchi från London College of Fashion.

Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson har varit redaktörer för antologin À la mode som presenteras på en workshop på Ekonomihögskolan.Ida de Wit Sandström och Cecilia Fredriksson har varit redaktörer för antologin À la mode som presenteras på en workshop på Ekonomihögskolan.

Mode och design har blivit viktiga nyckelord i samtiden och ett betydelsefullt drivmedel för tillväxt. I den nyutkomna antologin À la mode. Mode mellan konst, kultur och kommers samlas forskare från olika discipliner med ett intresse för mode som gränsöverskridande uttrycksform och gestaltningspraktik och handelsnäring. Att göra mode är att befinna sig i skärningspunkten mellan konst, kultur och kommers. Bokens olika bidrag inspirerar till olika sätt att förstå och tänka kring mode. Under förmiddagen ges fyra presentationer:

Unik butik. Om ”egna linjer” på modets marknad. (Ida de Wit Sandström, doktorand i tjänstevetenskap)
”Ha ha ha! Jag ser alla mina inköp som en investering… i mitt välmående.” Shopping och sociala relationer på Facebook. (Hanna Wittrock, fil dr i socialantropologi)
Var går klädgränsen? Om klädstil, åldrande och identitet. (Philip Warkander, fil dr i modevetenskap)
I modets sparsmakade utkant. Om köpstopp och frivillig enkelhet. (Cecilia Fredriksson, professor i etnologi)

Efter en enklare lunch och mingel ges en presentation:

Trends in Fashion Retail (Ana Rocha och Matteo Montecchi från London College of Fashion)

Läs mer här!