lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny bok skärskådar framtidens fysiska butik

Publicerad: 2018-10-08

”Framtidens fysiska butik. Digitalisering, upplevelser och hållbarhet.” Det är titeln på den bok som nu släpps av Handelsrådet och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

– Handeln befinner sig i en tid av förändring. I decennier har handeln arbetat på samma sätt, men detta etablerade och accepterade arbetssättet konfronteras nu med den tekniska utvecklingen, nya värderingar och ett förändrat samhälle. Särskilt stark påverkan har dessa förändringar på det som länge varit navet i handeln, nämligen den fysiska butiken, säger professor Ulf Johansson, en av bokens 17 författare.

Den fysiska butikens framtid har diskuterats mycket de senaste åren – på konferenser, på debattsidor, i fackpress etc. Denna bok är en del i den diskussionen och bidrar med nya insikter. I boken diskuterar 17 författare i 16 kapitel den fysiska butikens framtid.

– För den fysiska butiken finns det framöver några övergripande vägval. Ett är att vara en serviceplats kopplad till e-handel eller så skaffar man en egen, tydligare roll, där upplevelse- och tjänstedelen förstärks, samtidigt som man bejakar det digitala hos kunden. E-handeln har skapat en ny konsument som snabbt blivit van vid annat – det finns ingen väg tillbaka, säger Ulf Johansson.

”Framtidens fysiska butik” har producerats i samarbete mellan Handelsrådet och Centrum för handelsforskning på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Den lanserades i samband med Handelsrådets dag i Stockholm den 4 oktober 2018.

Fem konkreta insikter från boken ”Framtidens fysiska butik”

  • Mobiltelefonen förändrar upplevelsen av butiken radikalt – och relevansen av det ’script’ den fysiska butiken bygger på. Råd till handeln: bygg om och börja därifrån kunden är!
  • Det analoga är fortfarande viktigt för att skapa positiva butiksupplevelser – som engagerad och kunnig personal – men detta måste förstärkas med åtminstone en digital lägstanivå.
  • Nu ser vi framväxten av en ny handelsplats – plattformen och ”betjänten där hemma” (som Amazon och Amazon Ecco) – och en verklighet där den fysiska butiken måste kunna erbjuda nya mervärden.
  • Hållbarhet är en ofta nedprioriterad verksamhet i den fysiska butiken, trots utfästelser till det motsatta. Den fysiska butiken måste vara där löften uppfylls, inte bryts!
  • Om butiken kan neutralisera e-handelns fördelar – tillgänglighet, lågt pris och stort sortiment – och vidareutveckla sina egna fördelar – omedelbarhet, ta och känna, service – är framtiden ljus!

Läs mer

Vill du ha ett exemplar av boken?
Den går att köpa via Lunds universitets bokshop eller på Bokus.

Du kan också läsa boken online (PDF)

Kontakt

Ulf Johansson
Professor i marknadsföring och föreståndare för Centrum för handelsforskning
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mobil: +46705227374
Telefon: +46462223916
E-post: ulf.johansson@fek.lu.se

Mer om Ulf Johansson forskning i Lunds universitets forskningsportal

Mer om Centrum för handelsforskning