lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vad är butikens roll i en hållbar handel?

Publicerad: 2017-11-23

Hållbarhet är en strategiskt viktig fråga för handeln. Det handlar inte bara om att konsumera mindre, utan också om att konsumera rätt.

Den 20 november hölls den tredje och sista workshopen i satsningen som Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet och Handelsrådet gjort kring Framtidens butik. Temat för den tredje workshopen var hållbarhet och ett femtiotal deltagare hade slutit upp i Helsingborg. Jens Hultman som är verksam som koordinator för Centrum för handelsforskning modererade workshopen, och under dagen fick deltagarna en inblick i hur mångbottnad frågan om hållbarhet är för handeln, då den täcker in alltifrån användning, transporter, återvinning, tillverkning, produktion, butiksverksamhet, försäljning och kommunikation. En stor del av handelns miljömässiga avtryck kan spåras tillbaka till produktionen av varor och transporten fram till försäljningsmarknaden. Hållbar handel är en strategiskt viktig fråga för handeln. Det handlar inte bara om att konsumera mindre, utan också om att konsumera rätt produkter och konsumera på rätt sätt – och här har handeln en viktig roll som plattform för förändring.

Dagen varvades med gruppdiskussioner och föredrag från såväl praktiker som akademiker. Först ut var Johan Jansson som är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Johan pratade på temat ’Från linjärt till cirkulärt’ och förhåll sig mycket till tanken om en cirkulär ekonomi, och hur ett sådant tankesätt skulle påverka handeln. Med exempel från klädbranschen pratade Johan kring hur klädföretag omsätter hållbarhetstankar till praktik, till exempel genom att balansera försäljning med prenumerationer och klädbibliotek. För att detta ska fungera krävs en övergripande normförändring, förklarade Johan. Som matchning till föregående talare presenterade Ingela Lind som är miljöchef på Lindex hur deras företag antagit utmaningar kring hållbar handel. Ingela gav både en överblick i hur hållbarhetstankarna behöver genomsyra verksamheten i ett företag som Lindex, och att företagets kommunikationskoncept ”We make fashion feel good” bär en utmaning i att balansera parametrar som modegrad, prisnivå och hållbarhet. Ingela berättade också om hur Lindex arbetar med specifika satsningar som textilinsamling i butiker och One Bag Habit.

Innan grupparbetet tog vid presenterade Ulf Elg som är professor i Företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund på temat ” Hur resonerar konsumenter i butik kring socialt ansvar?”. Att kommunicera hållbarhet i butik är en komplicerad fråga, bland annat då hållbarhetsbudskapen är ett av många budskap som finns i en butik. Ibland är budskapen motsägelsefulla, och ett av Ulfs huvudsakliga poänger är att handelns arbete innebär ett antal balansakter – exempelvis att kunden är förhållandevis skeptisk till om företagen informerar eller försöker sälja när de informerar om produkternas hållbarhet i butik. Innan lunch sattes grupperna i arbete, och arbetet i vid borden handlade dels om deltagarnas egna erfarenheter och tankar, men innehållet i dagens presentationer fick förstås också stor plats i diskussionerna. En övergripande fråga var hur kan handeln möta framtidens krav på hållbarhet i den fysiska butiken? - Mer sånt här! säger Mai von Gegerfelt som är ordförande i Handelsföreningen i Lund. Hon tyckte att grupparbetet gav inspiration och energi, mycket tack vare sammansättningen av att dagen sammanförde personer med olika bredd, kompetens och bakgrund.

Efter lunch presenterade Maria Smith som är chef för hållbarhetsstrategi och utveckling i ICA Gruppen hur ett stort detaljhandelsföretag som ICA förhåller sig till frågan om hållbarhet. Marias presentation gav en överblick över de fokusområden som ICA arbetar med, och även de utmaningar som man har. Maria berättade bland annat att 2/3 av ICAs kunder upplever att de har otillräcklig kunskap om hållbarhetsfrågorna, och att 1/5 matkassar går slängs. Den avslutande presentationen gjordes av Christian Fuentes som är docent på Institutionen för Service Management. Christian presenterade på temat Hållbarhet som service: Personalens hållbarhetsarbete i butiken, och vilka frågor kring hållbarhet som personalen möter i butiken. Christians råd till branschen är bland annat att man behöver utbilda personal som kan understödja olika sätt att shoppa och konsumera hållbart, och att handeln behöver en organisera sig så att man understödjer den hållbara butiken.

Efter den sista presentationen så fortsatte gruppdiskussionerna, och en hel del frågor om hur handeln kan balansera hållbarhet och lönsamhet fördes fram. Tanken är nu att forskare på Centrum för handelsforskning tillsammans med deltagare och talare på de tre workshopparna ska sammanfatta intryck och lärdomar i en bok. Konceptet med workshops kommer med all sannolikhet också att fortsätta, då det varit uppskattat och givande både för arrangörerna och för deltagare.

- Hela workshopserien har varit mitt i prick för oss. Intressanta talare och bra gruppdiskussioner runt borden. Tack för att vi fick vara med! säger Ylva Skoogh, som har varit med på samtliga tre workshops kring Framtidens butik, och som arbetar som partner och strategirådgivare på Integrate - ett konsultföretag inom hållbarhet i handel och besöksnäring.​

Läs mer

Lunds workshop hölls den 29 maj på temat digitalisering.
Stockholms workshop arrangerades den 25 september på temat upplevelser.