lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Varför är handelsforskning viktig?

Publicerad: 2014-09-22

Jens Hultman och Ulf Johansson - Varför handelsforskning är viktig?

Centrum kommenterar: Varför är handelsforskning viktig?

Nu under hösten har Handelns utvecklingsråd öppnat en utlysning för finansiering av forskning kring Handelns betydelse och dess funktion och roll – 12 miljoner kronor ska fördelas på projekt som ska initiera forskning för att stärka handelsnäringen och generera ny branschrelevant och vetenskaplig forskning. För en tid sedan invigdes Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i AF-borgen i Lund – även här är Handelns utvecklingsråd huvudfinansiär. Låt oss stanna upp ett slag och reflektera över varför handelsforskning är viktig – varför ska forskningen ägna sig åt handel?

För det första - handeln är, ofta underskattat, en viktig del av vår ekonomi. Handeln utgör med sina olika näringar en av Sveriges största arbetsgivare och utgör en ofattbar omfattning i termer av utbyte och sysselsättning. Enligt Handelns Utredningsinstitut så sysselsätter handeln över 250.000 medarbetare (nästan dubbelt så många som i fordonsindustrin) och svenska hushåll spenderar en betydande del av sin disponibla inkomst i handeln. Enligt forskare vid Göteborgs universitet ligger den privata konsumtionens sammansättning (hushållens totala konsumtion 2013) i Sverige på ca 1.645.000.000.000 kronor och av detta spenderas lite mer än en tredjedel i detalhhandeln. Vår konsumtion bidrar till en viktig samhällsbärande marknad som i sin tur bidrar med ekonomisk tillväxt. En så avgörande näring behöver belysas av forskning från olika perspektiv, inte minst för att förtydliga hur viktig handelsnäringen är för vår ekonomi.

För det andra - oavsett vad vi tycker om det, så spelar handeln en stor roll i våra liv. Som konsumenter spenderar vi mycket tid och pengar på att handla saker; kläder, mat, elektronikprylar, möbler och inredning till vårt hem och prylar att använda på vår fritid. En del av de varor som vi handlar konsumerar vi omedelbart, medan andra saker håller en livstid. En del varor är nödvändiga för vår överlevnad, medan andra varor fyller en funktion som tidsfördriv och kan därmed ses som nödvändiga för att fylla våra liv med olika typer av mening. Handeln berör oss och är nödvändig för att vi ska kunna leva, bo, äta och vara. Konsumtionstrender påverkar oss, och vi konsumenter är med och skapar och förändrar samhället, bland annat genom konsumtion. Forskning kring konsumtion och konsumentkultur är en väl etablerad gren av flera akademiska discipliner – med ett samlande forskningscentra finns möjlighet till gräns- och ämnesöverskridande insikter om konsumtionens, konsumenters och konsumtionskulturens roll i vårt samhälle.

För det tredje - den forskning kring handelsnäringen som bedrivs i Sverige (och utomlands) bidrar till att förstå, förklara och förbättra handeln och dess konkurrenskraft. Vid Lunds universitet finns ett stort antal forskare och doktorander som ägnar sin forskning åt att studera handeln – flertalet av dessa är engagerade i Centrum för handelsforskning. Snabba förändringar i omvärlden skapar ständigt nya utmaningar för såväl handelsföretag som för chefer och anställda i handelsnäringen. Handelsnäringen har ett stort behov av nya perspektiv och nya kompetenser och handelsforskningen kan bidra till ökad tillgänglighet, hållbarhet och konkurrenskraft och det är ju något som vi som konsumenter har stor nytta av. Vi vet mycket om handelsnäringen, men vi behöver ständigt nya insikter i hur handelsnäringens aktörer fungerar och vilken roll de spelar för att göra en svensk handelsnäring konkurrenskraftig, såväl i Sverige som utomlands.

Jens Hultman, Docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och koordinator för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Ulf Johansson, Professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och företrädare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Läs mer:

Handelns utvecklingsråds utlysning

Konsumtionsrapporten, Göteborgs universitet

Handeln i Sverige, Handelns Utredningsinstitut