lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Wallanderstipendier till fem talanger vid Ekonomihögskolan

Publicerad: 2015-12-10

Fem av höstens arton Wallanderstipendier har tilldelats forskare vid Ekonomihögskolan för sina framstående avhandlingar. De fem stipendiaterna är nationalekonomen Jens Gudmundsson, företagsekonomerna Anna Brattström och Stephan Schaefer samt ekonomihistorikerna Montserrat López Jerez och Josef Taalbi.

Fem av höstens arton Wallanderstipendier har tilldelats forskare vid Ekonomihögskolan för sina framstående avhandlingar. De fem stipendiaterna är nationalekonomen Jens Gudmundsson, företagsekonomerna Anna Brattström och Stephan Schaefer samt ekonomihistorikerna Montserrat López Jerez och Josef Taalbi.

Wallanderstipendiet är ett postdoktoralt stipendium avsett att finansiera framstående yngre nydisputerade doktorers fortsatta forskning inom det ekonomiska området. Stipendierna ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år. Bakom stipendierna står Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.