lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nyheter

2019-09-25 Kommunalekonomisk samverkan i Skåne fyller 35 år
2019-09-04 Personalbristen större problem än kommunernas ekonomi
2019-08-30 Kurs för forskare och lärare om universitetets samverkan med aktörer i det omgivande samhället
2019-08-10 Utlysning: KEFU-uppsatstävling 2019
2019-07-09 Stadskärnorna bara för eliten, visar ny forskning
2019-07-08 Lundaforskare tar plats i Skolinspektionens insynsråd
2019-06-13 Nya professorn: ”Forskare måste skapa hållbara alternativ till kapitalismen”
2019-06-11 Organisationsforskarna: Ledarskap är överskattat – lita på medarbetarna
2019-05-29 Inkludering kräver insyn i informella processer – exempel från polisen
2019-05-27 Family entrepreneurship in the food industry when Barilla visited the centre
2019-05-24 Digitalisation as a threat and possibility ­– excerpts from the lectures by our new honorary doctors
2019-05-22 Mensforskaren: ”Vi behöver standarder för mensskydd”
2019-05-16 Welcome Agnieszka and Kristina, visiting associate professor and PhD student!
2019-05-16 Så sprids casemetodiken från lärare till lärare
2019-05-13 Key learning outcomes from The Barcamper study “Entrepreneurial Learning in Acceleration Programs”
2019-05-08 FN:s hållbarhetsmål utgångspunkt för ny entreprenörskapskurs 
2019-04-15 Språket spelar roll för hur vi förstår moral på globala marknader
2019-04-08 Staff news - a new Professor and a new post-doc
2019-03-25 Boxed Fruits the overall winner at Dragons at the University 2019!
2019-03-15 From gender inequality to investments in health – glimpses from the first Economics and Management Days
2019-02-20 Forskaren: ”Max IV och ESS kräver prioriteringar”
2019-02-18 Prisad pedagog med dialog som främsta verktyg
2019-02-12 ”Anti-flygrörelsen kommer bli allt starkare”
2019-02-04 Anders Dahlvig och Irvine Lapsley blir Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer
2019-01-14 Starkt lag tog hem andraplats i prestigefylld casetävling